Mađarska revolucija

15. marta 1848. godine u Pešti je izbila Mađarska revolucija predvođena Petefi Šandorom (Petőfi Sándor- Aleksandar Petrović) mađarskim pesnikom srpskog porekla.

Vođa i najistaknutiji pojedinac Mađarske revolucije bio je Lajoš Košut (Kossuth Lajos) pravnik, advokat i političar. Rođen kao Slovak u Slovačkoj, Košut je sebe doživljavao kao Mađara smatrajući da, slovačka nacionalnost ne postoji u Habzburškoj monarhiji

Razloga za izbijanje Mađarske revolucije bilo je mnogo. Mađari su zahtevali slobodu štampe, redovno održavanje Sabora u Pešti, jednakost pred zakonom i u veri, ukidanje feudalnog poretka, kao i pravilniju podelu poreza-nameta. Prevashodno, Mađari su zahtevali nezavisnost od Bečkog dvora odnosno Habzburše monarhije, a svoje zahteve su obrazložili u 12. tačaka.

Večeri 15. marta okupljeni narod, predvođen Petefi Šandorom, krenuo je da oslobodi štampariju Landerer sa uzvicima “Sloboda, jednakost i bratstvo“ tražeći oslobađanje i svih političkih zatvorenika. Ubrzo nakon oslobađanja zatvorenika i proglasa o ukidanju feudalnih nameta revolucionari osnivaju Komitet narodnog spasa i preuzimaju vlast u Pešti. Ovo je bio samo početak muka Bečkom dvoru jer se revolucija ubrzo prenela na mnoge mađarske gradove, Debrecinu, Đer, Sekešfehervar, Pečuj i Temišvar, šireći se po čitavoj teritoriji tadašnje Mađarske.

Opisani događaji Bečkom dvoru nisu ostavili puno mesta za manevar, svi pokušaji gušenja revolucije nisu doneli velikog ploda, te ubrzo dolazi do dogovora između Mađara i bečlija. Tako je Mađarska dobila nov ustav sa većim slobodama napisan po uzoru na ustav Belgije, te je konačno mogla da vodi, i utiče na sopstvenu politiku, kako na unutrašnjem tako na spoljnom planu. Mađarska je postala nasledna ustavna monarhija povezana sa Habzburškom carevinom osobom kralja koji je odlučivao u vezi rata i mira.

I na kraju, Mađarska će se izboriti za svoju jednakost sa Bečkim dvorom kao država tzv. Nagodbom iz 1867. godine ali o tome nekom drugom prilikom.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: