Uticaj klimatskih promena na prinos poljoprivrednih kultura

Stvaranje sorti i hibrida tolerantnijih na izmenjene klimatske uslove kao i promena tehnologije uzgoja ključni su za umanjivanje posledica koje prouzrokuju ekstremi, kao što je to suša.

Dr Goran Bekavac kaže da je agronomska nauka i struka još pre desetak godina ukazivala na problem globalnih klimatskih promena i njihovog negativnog uticaja na prinos poljoprivrednih kultura. Poslednjih godina posebno su učestalije suše, zbog čega je, bar kada je reč o proizvodnji kukuruza, ključno primeniti mere adaptacija.

– Mere adaptacija na klimatske promene podrazumevaju dve grupe aktivnosti, a jedna jeste menjanje tehnologije proizvodnje, a druga je rad na genetici i oplemenjivanju. Obe ove strane podjednako doprinose uspehu u proizvodnji. Tehnologija proizvodnje podrazumeva konzervacijsko ratarenje koje će nam obezbediti da sačuvamo svaki milimetar padavina u zemljištu. Sa druge strane, moramo voditi računa o genetici i mi upravo tragamo za hibridima koji poseduju najveću tolerantnost na visoke temperature i nedostatak padavina – objašnjava Goran Bekavac sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

U kojoj meri je moguće uspostaviti i realizovati navodnjavanje kukuruza u Srbiji i da li je i ta agrotehnička mera značajna?

– Mi ne koristimo potencijale navodnjavanja a imamo ih, i kada je kukuruz u pitanju navodnjavaju se semenski kukuruz, a merkantilni kukuruz navodnjava samo mali broj proizvođača. A da li bi trebalo da se navodnjava – svakako da bi – kaže Bekavac.

Poljoprivrednici kažu da zbog učestalijih suša nameravaju da zalivaju i ratarske biljne vrste i time ublaže gubitke u prinosima.

– Navodnjavanje nije sad samo da razvučete tifon ili kišna krila, to mora kao i u svakom poslu, da mu se pristupi studiozno. Da, razmišljao sam da uspostavim sistem za navodnjavanje. Kakva će realizacija biti – to će vreme pokazati – smatra Branislav Crveni iz Turije.

U Srbiji su urađeni značajni pomaci u povećanju površina pod sistemima za navodnjavanje sredstvima iz Abu Dabi Fonda kao i kroz Nacionalne mere podrške Ministarstva poljoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu .

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: