Projekat “Škola psihomotornog razvoja beba od rođenja do prve godine života”

NOVI SAD – U toku je realizacija projekta “Škola psihomotornog razvoja beba od rođenja do prve godine života” koji zajedno realizuju Dom zdravlja “Novi Sad” i Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada.

Realizacija projekta je deo programa rada Gradskog centara za unapređenje reproduktivnog zdravlja u Almaškoj 4. Zbog velike zainteresovanosti roditelja, realizacija projekta odvijaće se jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta. Kapacitet mesta u sali je 12 osoba sa bebama.

Prvi deo od 30 minuta biće rezervisan za teoretski deo, sledećih 30 minuta za praktičan deo, a zatim za postavljanje pitanja u poslednjih 30 minuta. Predavanja i praktičan rad će se odvijati po trimestrima. U svakoj nedelji će se obrađivati jedan trimestar, tako da će do kraja meseca biti savladan čitav psihomotorni razvojni tok.

Tačne informacije u vezi sa datumom predavanja, satnicom i prijavljivanje mogu se naći na sajtu Doma zdravlja “Novi Sad”.

Svrha projekta je da roditeljima olakša praćenje procesa koji su od velike važnosti za pravilan psihomotorni razvoj bebe, od rođenja do kraja neuromotornog razvoja. U prvoj godini života se po prvi put odvijaju procesi buđenja razvojnih puteva i utiskivanja u centralni nervni sistem.

Razvojni putevi su u interakciji sa mnogim sistemima organizma deteta od čulnih, nervnih, mišićnih, senzornih, saznajno-spoznajnih, intelektualnih, emotivnih. Svi ti povezani sistemi se bude i razvijaju po prvi put u životu odojčeta i tada je potrebno postaviti dobru osnovu i izvući najveći kapacitet svih funkcija.

Kroz ovakav rad lako se mogu uočiti i odstupanja u nekom od ovih sistema, koji mogu da poremete čitav dalji razvojni tok. U tom slučaju, mogu se definisati razlozi odstupanja, a samim tim i da se pravovremeno reaguje.

Dom zdravlje na Limanu sad

Neophodnost i značaj projekta “Škola psihomotornog razvoja beba od rođenja do prve godine života” ogleda se i u statističkim podacima koji nam govore o velikoj prisutnosti nepravilne posture tela kod dece, od najranijeg predškolskog uzrasta pa do 21-25. godine života. Ako se doda i aktuelni stil života, uz preteranu upotrebu tv, tableta, telefona, svemu tome ne ide u prilog i zapušten psihomotorni razvojni tok u prvoj presudnoj godini života.

U fizioterapeutskoj praksi, jasno možemo da sagledamo razvojne deficite kod odraslih, kao što su lumbalni i cervikalni sindromi. Problemi su posebno izraženi kod prinudnih, dugotrajnih položaja u profesionalnom radu gde posledice nepotpune razvojne strukture pokazuju patološke promene.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.