Novi pravilnik: Obavezno prokošavanje, i PP aparat na svakom kombajnu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je danas pravilnik o posebnim merama o zaštiti od požara u poljoprivredi, pre, tokom i posle žetve.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je poseban pravilnik o merama zaštite strnih i drugih useva od požara.

U skladu sa zakonom, protivpožarna zaštita na usevima podrazumeva organizovanje stalnog dežurstva, osmatračke službe, i službe veze i obaveštavanja, kao i opremanje mehanizacije odgovarajućom protivpožarnom opremom, kontrola protivpožarne opreme, ispravnosti mehanizacije i uskladištavanja useva, piše u pravilniku koji je potpisala ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković.

Kako se navodi, radi zaštite strnih i drugih useva od požara u jedinicama lokalne samouprave i mesnim zajednicama, najkasnije 20 dana pre žetve ili berbe, kao i za vreme žetve ili berbe, vršidbe, transporta i uskladištenja strnih i drugih useva, sprovode se posebne mere koje se sastoje u organizovanju stalnog dežurstva, osmatračke službe i službe veze i obaveštavanja.

Organizovanim stalnim dežurstvom obezbeđuju prisustvo i nadzor u zaštiti strnih i drugih useva od požara neprekidno u toku 24 sata, a osmatračka služba vrši obilaske i posmatranje poljoprivrednog zemljišta zasejanog strnim i drugim usevima sa dominirajućih vrhova sa kojih postoji dobar pregled područja.

U slučaju da su strni i drugi usevi zasejani na kompleksu zemljišta većem od 50, a manjem od 100 hektara, žetva otpočinje prokošavanjem useva po sredini, najmanje u širini od 15 metara.

Na kompleksu zemljišta većem od 100 hektara, prokošavanje se vrši tako da se odvaja približno svakih 50 hektara najmanje u širini od 15 metara, a da se po završetku prokošavanja, prokošeni pojas mora odmah preorati.

Pakovanje neovršenih strnih useva i slame van naselja može se vršiti na udaljenosti od najmanje 100 metara od železničke pruge, voda visokog napona, trafostanice, skladišta zapaljivih materija, objekata u kojima se loži vatra i sličnih objekata koji mogu izazvati požar.

Takođe, dodaje se da traktor kojim se obavlja vršidba mora biti snabdeven aparatom za gašenje požara tipa C-9, a pored vršalice mora postojati ispravna jednocilindrična ručna pumpa za gašenje požara sa odgovarajućim priborom, a da se na vršalici mora nalaziti sud širokog otvora, napunjen vodom u količini od najmanje 50 litara.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Search
Close this search box.