Rok za podnošenje zahteva za zaštitne traktorske ramove ističe 8. decembra

BEOGRAD – Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) podseća da se zahtevi za dodelu zaštitnih ramova za traktore mogu podneti do 8. decembra.

Modeli i tipovi traktora koji su obuhvaćeni subvencionisanom dodelom zaštitnog rama za upotrebljavani traktor su: IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549, navodi se u saopštenju ABS-a.

Kako navode, zaštitni ram služi da pruži zaštitu vozača traktora prilikom prevrtanja.

Ugradnjom zaštitnih ramova koji su ispitani i odobreni smanjuje se broj stradanja, kao i povreda ukoliko dođe do prevrtanja traktora.

Podsećaju da su uslovi koje fizička lica kao podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju da ispune sledeći: pravilno popunjen zahtev sa ličnim podacima, potvrda da je lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Takođe i fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano, fotografija prednje strane traktora za koji se podnosi zahtev, dokaz o izmirenim troškovima propisanih administrativnih taksi u iznosu od 1.040,00 dinara, potvrde koje se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva, sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase isključivo na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Zahtevi za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnose se Agenciji u zatvorenoj koverti na adresu: Bulevar Mihaila Pupina br. 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama“.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Search
Close this search box.