logo transparend vojvodina uzivo

,

NBS pripremila Nacrt izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama

SRBIJA – Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je pripremila Nacrt izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama i pozvala građane, stručnu javnost i sve druge zainteresovane da u okviru javne rasprave, svoje sugestije i primedbe na pomenute nacrte propisa dostave do 27. juna.

Kako se navodi, te sugestije i primedbe se mogu dostaviti na imejl adresu kabinetguvernera@nbs.rs i platni.sistem@nbs.rs.

Dodaje se da je cilj predloženih izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama pre svega da se dodatno podstaknu inovacije na tržištu i obezbedi veća konkurencija i transparentnost u oblasti pružanja platnih usluga, kao i veća zaštita korisnika i sigurnost pri izvršavanju platnih transakcija.

Njihovim usvajanjem, kako se ističe između ostalog bilo bi uređeno otvoreno bankarstvo (engl. open banking) u Srbiji, a bile bi omogućene i nove usluge i poslovanje pružalaca tih usluga.

NBS podseća da od 2012. godine aktivno i posvećeno radi na unapređenju tržišta platnih usluga u Srbiji i digitalizaciji finansijskih usluga i putem normativnih aktivnosti, i putem aktivnosti usmerenih na unapređenje platne infrastrukture, što je Srbiju svrstalo među države lidere u ovoj oblasti.

Dodaje se da je izmenama pravnog okvira za pružanje platnih usluga, najpre donošenjem Zakona o platnim uslugama 2014, a zatim i njegovim izmenama 2018. Srbija postigla gotovo potpunu usklađenost s propisima Evropske unije.

„Nacrtom koji smo pripremili u domaći pravni okvir implementira se Direktiva o platnim uslugama 2 – PSD2 , te bismo usvajanjem sada predloženih izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama i donošenjem pratećih podzakonskih akata usklađivanje s propisima Evropske unije u potpunosti zaokružili“, ističe se u saopštenju centralne banke Srbije.

Kako se precizira, nacrtom su definisane nove usluge, odnosno iniciranje plaćanja je usluga kod koje se na zahtev korisnika platnih usluga izdaje platni nalog na teret platnog računa platioca koji se vodi kod drugog pružaoca platnih usluga.

„Pružanje informacija o računu je usluga koja se pruža preko interneta i kojom se pružaju grupisane informacije o jednom ili više platnih računa koje korisnik platnih usluga ima kod drugog pružaoca platnih usluga ili kod više pružalaca platnih usluga“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je nacrtom predviđen jasan i sveobuhvatan skup pravila koja bi se primenjivala na postojeće i nove pružaoce inovativnih platnih usluga i ta pravila nastoje da obezbede da ovi pružaoci mogu da se takmiče pod jednakim uslovima, što dovodi do veće efikasnosti, izbora i transparentnosti platnih usluga.

NBS dodaje i da je posebna pažnja posvećena sigurnosti elektronskih plaćanja i merama sigurnosti za zaštitu poverljivosti i integriteta personalizovanih sigurnosnih elemenata korisnika platnih usluga, kako bi se garantovala bezbedna autentifikacija i smanjio rizik od prevare.

Nacrtom je definisana i pouzdana autentifikacija korisnika i utvrđeno kada je pružalac platnih usluga dužan da je primeni, a dodatno je uređeno i upravljanje operativnim i bezbednosnim rizikom.

„Usvajanje ovih izmena i dopuna donelo bi brojne koristi za sve korisnike platnih usluga u vidu pre svega veće zaštite korisnika, veće ponude usluga, kao i nižih troškova, ali i za celokupno tržište platnih usluga u Srbiji, jer se stvara pravni osnov za razvoj novih, inovativnih poslovnih modela i usluga“, piše u saopštenju.

Centralna banka podseća i da je pripremila i Nacrt Odluke o posebnim pravilima za izvršavanje transfera odobrenja i direktnih zaduženja u evrima kojom se implementira član 5. i Aneks Uredbe EU 260/2012 o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahteva za izvršavanje transfera odobrenja i direktnih zaduženja u evrima.

Precizira se i da se Nacrtom Odluke utvrđuju poslovni, tehnički i drugi zahtevi za izvršavanje transfera odobrenja i direktnih zaduženja u evrima, radi sprovođenja aktivnosti za pristupanje Srbije Jedinstvenom području za plaćanja u evrima – SEPA.

Pročitajte još:

Tagovi:

0 Komentari
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.