Najmlađi park Novog Sada (VIDEO)

NOVI SAD – Najmlađi, Limanski, park je pozicioniran u središnjem delu stambenog naselja Liman u neposrednoj blizini reke Dunav između Bulevara Oslobođenja, Bulevara despota Stefana, Šekspirove ulice i Ulice Narodnog fronta.

Kada je projektovan, cilj je bio da se stvori zelena oaza u sred novosagrađenih kompleksa zgrada.

Iako celokupan prostor zapravo nije činio park u pravom smislu reči, bio je veoma posećen i omiljen prostor, kako za odmor i uživanje, pretežno stanovnika naselja Liman III, tako i bavljenje sportom ostalih stanovnika ovog dela Novog Sada.

Uređenje Limanskog parka projektovano je da ima karakteristike podunavskog  pejzaža uklopljenog u gradsku sredinu. Oplemenjen je isključivo auhtohtonim vrstama otpornim na gradske uslove i peskovito zemljište .

Na današnjoj površini parka od 12,9 ha vršena je intezivna sadnja brzorastućim vrstama vrba i topola u više navrata. Preovlađuju visoki lišćari – hrast, koprivić, sofora, dok su od niskih zastupljeni leska, bagrem, dafina.

Foto: Vojvodina uživo

Formiranje zaštitnog pojasa u obodnom delu bilo je neophodno jer Limanski park  okružuju prometne saobraćajnice sa svih strana. Park ima deset ulaza, liniju ulaza i kružnog platoa koji se nastavlja na centralnu stazu, prati bordura ukrasnog šiblja različitog kolorita. Neposredno uz zapadni ulaz locirana je česma, na mestu postojeće, sa platoom i akcenat je i ovde na parteru.

Foto: Vojvodina uživo

Niže vrste preovladavaju na glavnim ulazima  i time se omogućava otvaranje pogleda ka unutrašnjosti parka. Pešačka promenada koja dominira središnjim delom parka, prati je drvored crvenog hrasta. Između postojećih topola, provlače se masivi i veće grupe formirani od crnog bora,crvenolistog mleča,koprivića, lužnjaka , sofore i drugih vrsta. Pomenute masive prate veće otvorene travne površine, od kojih dominira travnjak u jugoistočnom delu, dok je u centralnom delu prekinuta postavkom platoa za sedenje.

Foto: Vojvodina uživo
Foto: Vojvodina uživo

Značajni elementi svakog grada su urbani zeleni prostori grada. Neraskidivi su deo slike grada, proširuju ekološki diverzitet i suštinski su, strukturni i funkcionalni elementi koji čine gradove i urbane regione podesnijim za stanovanje.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: