Misija Razvojne agencije Vojvodine je da Vojvodina postane primarna investiciona lokacija

VOJVODINA – Misija Razvojne agencije Vojvodine jeste „Da Vojvodina postane primarna investiciona lokacija” po rečima zaposlenih u Agenciji.

Razvojna agencija Vojvodine svoje aktivnosti sprovodim kroz četiri sektora:

Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku
Kroz socioekonomska istraživanja, studije i analize postojećih resursa i ekonomskih potencijala ovaj sektor obezbeđuje inpute neophodne za definisanje mera Pokrajinske vlade za razvoj ekonomije, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnih delova Vojvodine.

Sektor za podršku investicija
Ovaj sektor pruža stručnu savetodavnu podršku postojećim i potencijalnim domaćim i stranim investitorima, traži nove investitore, daje podršku poslovnim inkubatorima i radi na podizanju kapaciteta za privlačenje novih investicija na lokalnom nivou, pre svega kroz edukaciju lokalnih samouprava.

Sektor za međunarodne i domaće fondove u funkciji razvoja Vojvodine
Koordinira raspodelu budžetskih subvencija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou davanje budžetskih subvencija na svim nivoima kako bi se one što efikasnije koristile. Prati i pronalazi sva raspoloživa finansijska sredstva iz dostupnih međunarodnih fondova.

Sektor za promociju.
Promoviše Vojvodinu kao idealnu investicionu lokaciju, sve njene postojeće resurse i potencijale sa ciljem da je stavi u fokus stranim i domaćim investitorima i da njene vrednosti i potencijali budu što bolje pozicionirani na velikoj investicionoj mapi Evrope, pa i sveta.

Jedan od ciljeva RAV-a jeste da privrednicima u Vojvodini približi sve raspoložive mogućnosti finansiranja, odnosno da ih informiše o aktuelnim konkursima za subvencije, povoljnim kreditima i drugim programima, kao i da za njihove poslovne projekte pronađe adekvatan način sufinansiranja kroz programe državne pomoći ili međunarodne programe donatorskih institucija.

Preduzećima u Vojvodini su na raspolaganju kako sredstva iz republičkih izvora, tako i sredstva iz pokrajinskog budžetskog fonda, kroz koji se dodeljuju subvencije za nova zapošljavanja, nabavku nove opreme, kao i sredstva za ulaganja u oblasti zadrugarstva u poljoprivredi. Ovi konkursi se objavljuju jednom do dva puta godišnje i može se reći da su već postali prepoznatljivi i popularni među privrednicima, jer kroz zaista jasnu i jednostavnu proceduru, firme mogu da konkurišu za subvencije ukoliko planiraju nova zapošljavanja ili nabavku nove opreme za proizvodnju. Subvencije dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Search
Close this search box.