Ministarstvo pravde preporucuje “da“ na referendumu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

BEOGRAD – Ministarka pravde Maja Popović pozvala je danas građane da u nedelju 16. januara izađu na referendum i daju podršku ustavnim promenama, koje, kako kaže, treba da doprinesu jačanju vladavine prava, nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva.

“Samo nepristrasno, stručno, odgovorno i efikasno pravosuđe moći najbolje da štiti ustavom zajemčena ljudska prava i slobode, i da sudi pravično i u razumnom roku. Samo u takvo pravosuđe će građani imati poverenja”, naglasila je Popović u pisanoj izjavi.

Građani Republike Srbije će se na referendumu 16. januara izjašnjavati o izmenama Ustava, u delu koji se odnosi na pravosuđe, time što će zaokruživanjem „da“ ili „ne“ odgovoriti na jedno pitanje: ,,Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?“.

U saopštenu Ministarstva pravde ukazano je da promene Ustava imaju za cilju povećanje pravne sigurnosti građana Republike Srbije.

Pored toga, ove promene imaju za cilj i uspostavljanje bolgeg sistema predlaganja, premeštaja i prestanka sudijske i javnotužilačke funkcije.

Njihovo sprovođenje obezbediće da ulazak u pravosuđe bude zasnovan na objektivnim kriterijumima vrednovanja i pravičnim procedurama izbora, navodi se u saopštenju.

Sudije će birati nezavisno telo sastavljeno od sudija i istaknutih pravnika iz redova vrhunskih stručnjaka, univerzitetskih profesora, doktora pravnih nauka.

Iz izbora sudija, predsednika sudova i javnih tužilaca biće isključeno učešće politike, što će omogućiti veću nezavisnost sudija i veću samostalnost javnih tužilaca, kao i njihovu veću odgovornost.

Time se , kako je ukazano, postiže visok nivo njihovog legitimiteta, koji dolazi iz struke.

Istovremeno, promene Ustava, koje garantuju stalnost sudijske i javnotužilačke funkcije i ukidaju izbor sudija i javnih tužilaca na tzv. probni mandat od tri godine, doprineće stabilizaciji sudstva i javnog tužilaštva.

Pomenutim rešenjima jača se vladavina prava, koja se, između ostalog, ostvaruje kroz nezavisnost sudija i samostalnost javnih tužilaca, i stvaraju se uslovi za bolju i efikasniju zaštitu ljudskih prava.

Povećanje pravne sigurnosti, koje će ustavnim promenama biti ostvareno, uticaće i na priliv – naročito stranih – investicija, i vodiće ka povećanju standarda građana i ekonomskom napretku Srbije, napominje se u saopštrnju.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: