Bački Petrovac: 1. mart – Svetski dan civilne zaštite

LOGO
BAČKI PETROVAC – Povodom obeležavanja 1. marta, Svetskog dana civilne zaštite, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bački Petrovac ističe ulogu i značaj civilne zaštite.

Obeležavanje 1. marta, Svetskog dana civilne zaštite, ustanovljeno je 1990. godine odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne zaštite (ICDO) sa ciljem, da se skrene pažnja široj javnosti na vitalni značaj civilne zaštite i razvijanja svesti o značaju pripremljenosti za preventivne i samozaštitne mere i postupke u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko – tehnoloških nesreća i drugih nesreća i opasnosti.

Zadaci civilne zaštite su utvrđeni u skladu sa odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskom konvencijom.

Prema međunarodnim standardima, civilna zaštita predstavlja organizovan odgovor države na opasnosti, koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu. Ona predstavlja celovit sistem i najširi oblik organizovanja, pripremanja i učešća stanovništva u humanitarnim aktivnostima i zadacima zaštite i spasavanja.

Civilna zaštita u Republici Srbiji ponovo dobija na značaju i intenzivno se radi na njenom jačanju. Usled čestih pojava vanrednih situacija, država prepoznaje značaj i ulogu civilne zaštite za uspostavljanje pravovremenog i efikasnog odgovora na sve izazove i opasnosti.

 

 

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: