Značajna podrška EU Srbiji u procesu pregovora u oblasti poljoprivrede

Srbiji će i u narednom periodu biti neophodna dalja podrška Evropske unije u ispunjavanju svih uslova i obaveza u procesu pregovora u oblasti poljoprivrede, izjavila je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vedrana Ilić.

Ilić se zahvalila Delegaciji EU u Beogradu i relevantnim direktoratima Evropske komisije na pomoći i podršci koju pružaju Republici Srbiji i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u procesu evropskih integracija, počevši od CARDS programa pa do IPA i IPARD programa. Ona je na nacionalnoj konferenciji „Postignuti rezultati i budući izazovi u okviru pregovaračkog Poglavlja 11“ ukazala da je to poglavlje, koje se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, jedno od strateških i zahtevnijih u okviru pravnih tekovina EU, s obzirom na tekuća globalna kretanja.

– Ono je strateško jer prehrambena sigurnost dobija sve više na značaju, a što nije lako postići ako se uzmu u obzir novi pristupi u kreiranju politika koji prednost daju ekološkim standardima i borbi protiv klimatskih promena – objasnila je Ilić.

Ona je rekla da je Poglavlje 11 zahtevno jer nalaže promenu logike u kreiranju poljoprivredne politike, ali i uspostavljanje odgovarajućih administrativnih kapaciteta koji su u stanju da efikasno sprovede Zajedničku poljoprivrednu politiku EU, za koju će novi zakonodavni okvir krenuti da se primenjuje od 1. januara 2023. godine.

– Na putu Republike Srbije ka članstvu u EU nalaze se brojni izazovi i Vlada Republike Srbije, kao i nadležne institucije rade na ispunjavanju neophodnih preduslova za prevazilaženje tih izazova – naglasila je Ilić.

Ona je navela da proces pregovora do punopravnog članstva podrazumeva pre svega institucionalno i organizaciono prilagođavanje za sprovođenje evropskih politika i propisa, ali i pravovremenu i adekvatnu informisanost i pripremljenost celokupnog društva i privrednih subjekata za ekonomske i sve druge aktivnosti, kako bi bili ravnopravni i konkurentni akteri sa ostalim članovima velike evropske porodice.

– Očigledno je da nas čeka mnogo izazova kada je reč o prehrambenoj i energetskoj sigurnosti, koje ćemo morati zajedno da rešavamo s našim evropskim partnerima, zbog čega je važno da Republika Srbija bude čvrsto na svom evropskom putu – zaključila je Ilić.

Šef Operacija III u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji Sakelaris Hurdas ukazao je da će zahvaljujući pomoći eksperata koji su radili na IPA 2015 projektu „Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“, Srbija biti u poziciji da se opredeli za najbolje opcije u cilju postepenog usklađivanja sa Evropskom poljoprivrednom politikom, što će biti predmet pregovora sa EU u okviru pregovaračkog poglavlja 11.

– Na kraju ovog puta će ceo sektor, uključujući poljoprivredne proizvođače, biti u prilici da koristi njene brojne prednosti. Naravno, to nije lak zadatak, između ostalog imajući u vidu nedavne promene u Evropskoj poljoprivrednoj politici koje proističu iz „Zelenog dila“ i pretočene su u strategiju „Od farme do trpeze“ – rekao je Hurdas.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: