Zaštitnik građana traži kontrolu povodom tragedije ruske porodice u Pančevu

PANČEVO – Zaštitnik građana, po sopstvenoj inicijativi, a posle saznanja iz medija da je u stanu u Pančevu policija pronašla beživotna tela troje ruskih državljana, pokrenuo je postupke kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijska stanica Pančevo, kao i Centra za socijalni rad „Solidarnost“, Opšte bolnice i Doma zdravlja u tom gradu.

Zaštitnik građana od MUP-a traži da ga u roku od 15 dana izvesti da li je ranije bilo prijava nasilja u ovoj porodici i ukoliko je to slučaj, koje mere je policija preduzimala u saradnji sa drugim nadležnim organima kako bi se zaštitile žrtve nasilja u porodici i sankcionisao izvršilac, zatim da li je izvršilac imao oružje u legalnom posedu i koje je mere policija preduzela nakon saznanja o ovom slučaju.

Od CSR „Solidarnost“ Zaštitnik građana traži da ga u istom roku izvesti da li su muškarac i žena bili na evidenciji tog centra, da li je ranije bilo prijava nasilja u porodici, i ukoliko je to slučaj koje mere je Centar za socijalni rad preduzimao u saradnji sa drugim nadležnim organima kako bi se pružila podrška i zaštita žrtvama nasilja u porodici, sankcionisao izvršilac i uticalo na njega da više ne vrši nasilje.

Zaštitnik građana od Opšte bolnice i Službe za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja u Pančevu traži da mu u roku od 15 dana dostave informacije da li su imali saznanja o prethodnom nasilju, kao i da li su im se žena ili muškarac obraćali za pomoć i ukoliko je to slučaj koje mere su ove zdravstvene ustanove preduzele po tom pitanju.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: