U planu nove poslovne zone južno od državnog puta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Novi Sad  – Grad je oglasio na javni uvid nacrt plana regulacije južnog područja od državnog puta A1 (E-75), gde se planira formiranje novih poslovnih zona.

Ukupna površina zemljišta na kojima će se graditi poslovni i sadržaji javne namene iznosi 117,4 hektara, a nacrti planova, kako je navedeno, izrađuju se sa ciljem da se stvori novi prostor urbanog razvoja i poveća atraktivnost.

Prostor južno do državnog puta obuhvata površinu od 80,4 hektara neizgrađenog prostora i u celosti je planiran za izgradnju komercijalnih sadržaja tercijarnog sektora.

Najveći deo, čak 71,54 hektar od ukupne površine biće namenjen izgradnji poslovnih objekata namenjenih trgovini, ugostiteljstvu, smeštaju turista, poslovni prostori i kompleksi, kao i proizvodnom zanatstvu.

Minimalna površina parcele za gradnju objekata iznosi 3.500 m2, a maksimalna struktura prilikom izgradnje poslovnih objekata je P+2, mada je dopušteno i P+3 uz povučenu poslednju etažu.

Preostala površina predstavlja prostor javne namene gde se planira postavljanje neophodne infrastrukture i zelenih površina zarad što boljeg funkcionisanja nove poslovne zone.

Tagovi:

Pročitajte još: