U planu izgradnja još četiri dolazna perona na autobuskoj stanici

Javno gradsko saobraćajno preduzeće „Novi Sad“ raspisalo je javnu nabavku za izgradnju dolaznih perona na Međumesnoj autobuskoj stanici (MAS) na Bulevaru Jaše Tomića 6.

Procenjena vrednost nabavke je 10 miliona dinara, a rok za podnošenje ponuda je 12. novembar, objavljeni je na Portalu javnih nabavki.

Kako se u tenderskoj dokumentaciji navodi, na osnovu Pravilnika o kategorizaciji autobuskih stanica, potrebno je izgraditi još četiri dolazna perona sa nadstrešnicama, čime bi bili ispunjeni kriterijumi za dobijanje prve kategorije autobuskih stanica, što određuje Privredna komora Srbije.

Dalje je navedeno da se izgradnja četiri nova perona planira i na osnovu potreba frekventnosti dolaznog saobraćaja u istočnom delu kompleksa autobuske stanice MAS, a predviđeno je i parterno uređenje prostora.

U javnoj nabavci naznačeno je da je konstruktivno rešenje definisano tako da ne ometa tehnološke i bezbedonosne zahteve, a i da se maksimalno sačuva postojeći drvored. Rok za izvođenje tih radova je 45 dana od potpisivanja ugovora, dok je garantni rok dve godine.

Posebna javna nabavka raspisana je za izgradnju saobraćajnih površina za dolazne perone, čija vrednost je procenjena na pet miliona dinara, sa rokom izvođenja radova 20 dana od dana potpisivanja ugovora, a garantnim rokom od 12 meseci.

Rok za podnošenje ponuda za ovu javnu nabavku je do 8. novembra.

Tagovi:

Pročitajte još: