U Kovinu predstavljena monografija Banatska vojna krajina u 18. i 19. veku

KOVIN – Dr Jelena Ilić Mandić predstavila je prošlog petka u Kovinu monografiju „Banatska vojna krajina (1764–1800)“ u Biblioteci „Vuk Karadžić“ Kovin.

Čitalačka publika imala je priliku da se upozna sa istorijskim osvrtom, teritorijalno-upravnom organizacijom, stanovništvom Banata u prvoj polovini 18.veka.

Autorka je napomenula da knjiga obuhvata srazmerno veliki prostor – kako u srpskom, tako i rumunskom Banatu, a da je period kojim se bavi veći deo vreme vladavine Marije Terezije i Jozefa II. Istakla je i da je Banatska vojna krajina bila samo jedan od segmenata u sistemu Vojne granice koji se protezao od Jadrana do Karpata, a da su međudržavne prilike u tom delu Evrope odigrale važnu ulogu u njenom formiranju.

 

 

Poglavlja kojima se knjiga bavi su posvećena vojno-teritorijalnoj upravi, demografskim prilikama, uređenju prostora i poljoprivredi, kao i nekim društvenim temama i poreskom uređenju. Knjiga sadrži mnoštvo tabela, grafikona, karata i ilustracija.

Kurioziteta radi, podvučeno je i da je Kovin bio sedište kompanije i važno graničarsko mesto. U organizacionom pogledu pripadao je Nemačko-banatskoj regimenti.

 

 

Inače, izdavač knjige „Banatska vojna krajina (1764–1800)“ je Istorijski institut u Beogradu koje finansira Ministarstvo nauke. Ova doktorska disertacija je nagrađena nagradom Matice srpske za najbolju knjigu iz oblasti istoriografije za 2021. godinu ,,Ilarion Ruvarac“.
Knjiga je dostupna u Biblioteci „Vuk Karadžić“ Kovin.

Na početku večeri dobrodošlicu je poželela direktorka biblioteke, Ivana Jovanov, koja je bila i moderator programa.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: