logo transparend vojvodina uzivo

U februaru kreće infrastrukturno opremanje naselja Mišeluk 3

NOVI SAD – Infrastrukturno opremanje Mišeluka 3 počeće u februaru, pošto je Gradska uprava za Građevinsko zemljište i investicije nedavno odabrala izvođače.

Nosilac posla, vrednog više od 972,5 miliona dinara, s PDV-om (972.547.596) je novosadska firma „Put – invest”, koja je na tenderu učestvovala s preduzećima „Energetehnika – Južna Bačka”, „OTB inženjering”, „ Tekton geosistems” iz Novog Sada i „Suniko solušns” iz Veternika. Gradnja saobraćajnica i prateće infrastrukture će biti završena za 550 kalendarskih dana.

„Po pitanju saobraćajnih površina, obuhvaćeno područje je neizgrađeno i atarski putevi su na pojedinim mestima sa zastorom od drobljenog kamenog agregata. Za potrebe Kovid bolnice izgrađena je saobraćajna i prateća infrastruktura, uključujući i kružni tok sa ulivnim i izlivnim trakama, koje su fizički odvojene ostrvom. Predviđen je kružni tok sa četiri kraka, s tim da su dva kraka izgrađena, a druga dva nedostaju. Postojeći kolovoz se sastoji od dve trake, gde su na onoj prema kružnom toku postavljene vibracione trake za usporavanje saobraćaja, kao i površina za autobusko stajalište i priključci prema bolnici. U neposrednoj blizini spomenute saobraćajne površine nalazi se državni put IB-21”, objašnjeno je u tenderskoj dokumentaciji.

U devet novih ulica bi, osim puteva i staza dužine nekoliko kilometara, trebalo izgraditi i cevovode za vodovod i kanalizaciju, te postaviti stubove javne rasvete, a predviđeno je i parterno uređenje slobodnih površina, što podrazumeva opremanje prostora urbanim mobilijarom poput klupa i korpi za otpatke.

Kako se iz tenderske dokumentacije može primetiti, širina novih ulica varira od 13 do 28 metara. Planirane su saobraćajnice sa dve kolovozne trake, po tri metra širine, s tim da je na mestima, gde uslovi to dozvoljavaju, s obe strane puta predviđena zelena površina širine dva metra i biciklistička i pešačka staza. Kružne raskrsnice biće izgrađene na uglu ulica 3 i 10, kao i na ukrštanju Ulice 2 sa ulicama 5, 8 i 11.

Kada je reč o vodovodnoj mreži, predviđen je cevovod ukupne dužine oko pet kilometara, s četiri hidranta i kućnim priključcima, dok će cevovodi za atmosfersku i fekalnu kanalizaciju biti dugački po oko tri kilometra. U novih devet ulica na Mišeluku 3 biće postavljena 182 stuba javne rasvete, kao i klupe i korpe za otpatke duž pešačkih staza, ali i držači za bicikle.

Nakon što svi građevinski radovi budu završeni uslediće pejzažno i parterno uređenje, što, osim opremanja prostora urbanim mobilijarom, podrazumeva ozelenjavanje. Predviđeno je formiranje travnjaka, te sadnja drveća i žbunja.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.