Bačka Topola dobija novi podvožnjak na brzoj pruzi

BAČKA TOPOLA – Novi podvožnjak koji se gradi u Bačkoj Topoli nalazi se na oko dvesta metara od železničke stanice u ovom gradu. Armiranobetonska konstrukcija podvožnjaka gradi se na ukrštanju brze pruge Novi Sad – Subotica i Senćanskog puta u Bačkoj Topoli.

Ukupna dužina podvožnjaka biće oko 240 metara. Radovi se odvijaju po planu, a do sada je završeno oko 75 odsto posla. Fundiranje objekta završeno je u potpunosti, radovi na donjem stroju pruge završeni su oko 80 odsto, a na gornjem stroju oko 45 odsto.

Foto: infrazs

Projektom je predviđeno da konstrukciju podvožnjaka čini gornja ploča preko koje će prelaziti železnički saobraćaj, temeljna ploča preko koje je predviđen putnički saobraćaj i obodni zidovi. Svi ovi armiranobetonski elementi formiraju „zatvoreni okvir“ odnosno krutu kutijastu konstrukciju.

Debljina temeljne ploče i zidova iznosi 90 centimetara, a gornje ploče 80 centimetara, dok jer ispod temeljne ploče predviđena hidroizolacija. Projektom trase pruge na mestu podvožnjaka predviđena su četiri koloseka. Maksimalna dužina konstrukcije je oko 30 metara, a osovinski raspon podvožnjaka iznosi oko dvanaest metara.

Foto: infrazs

Početkom novembra u toku su bili radovi na betoniranju, postavljanju armature, montaži oplate zida i mašinskom bušenju pomoćnih šipova na ovom objektu.

Kao što je to urađeno i između Beograda i Novog Sada, duž čitave brze pruge do Subotice neće biti ukrštanja pruge i puta u nivou, pa samim tim ni putnih prelaza, već će podvožnjacima i drugim građevinskim objektima biti izvršena njihova denivelacija. Na taj način, bezbednost železničkog i drumskom saobraćaja duž čitave brze pruge između Beograda i Subotice biće podignuta na najviši nivo.

Foto: infrazs

U Bačkoj Topoli, na trasi brze pruge Novi Sad – Subotica, pored novog podvožnjaka, u toku su radovi i na rekonstrukciji železničke stanice. U samoj stanici rade se podhodnik, peronski zidovi i ograda, kao i signalno-sigurnosni i telekomunikacioni objekat.

Takođe, u toku su radovi i na kontaktnoj mreži, a na otvorenoj pruzi između Malog Iđoša, Bačke Topole i Žednika radi se čišćenje terena, uklanjanje postojećeg zastora, uređenje podtla, kao i izrada nasipa, sloja ojačanja, prelaznog i zaštitnog sloja.

Foto: infrazs

Pruga Novi Sad – Subotica duga je 108 kilometara. To je treća deonica pruge za velike brzine od 200 km/sat kroz Srbiju, od Beograda do državne granice sa Mađarskom.

Ugovoreni rok za izgradnju brze pruge Novi Sad – Subotica je do kraja avgusta 2025. godine, ali je planirano da radovi budu završeni do kraja 2024. godine.

Izvođač radova je kineski konzorcijum „China Railway International” i „China Communications Construction Company”.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: