Organizacija rada štaba za vanredne situacije i rukovođenje u vanrednim situacijama