Tabaković o zadržavanju kreditnog rejtinga na nivou Ba2:Srbija u dobrim rukama

BEOGRAD – Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković saopštila je, povodom odluke agencije Mudis (Moody’s) da zadrži kreditni rejting Srbije na nivou Ba2, da je “Srbija u dobrim rukama” imajući u vidu da je duže od tri i po godine, između ostalog, očuvana relativna stabilnost kursa dinara prema evru, povećane devizne rezerve, direktne strane investicije i izvoz roba i usluga.

“Duže od tri i po godine, koliko traje globalna kriza, očuvali smo relativnu stabilnost kursa dinara prema evru i povećali smo devizne rezerve sa 13,4 milijarde na 23,7 milijardi evra. Očuvali smo povoljnu percepciju Srbije i privukli 14 milijardi evra stranih direktnih investicija, povećali izvoz robe i usluga sa 23 milijarde na preko 40 milijardi evra i povećali broj ljudi koji rade u privatnom sektoru za gotovo 160 hiljada. Srbija je u dobrim rukama!”, navela je guverner NBS.

Agencija Moody’s zadržala je kreditni rejting Srbije na nivou Ba2, kao i stabilne izglede za dalje povećanje rejtinga, navodi NBS. Kao ključne faktore za ovakvu odluku agencija Moody’s ističe: povoljne izglede za privredni rast u srednjem roku, koji su ojačani značajnim prilivima stranih direktnih investicija, rasprostranjenim po privrednim granama, izgrađenu otpornost ekonomije na nepovoljna kretanja iz međunarodnog okruženja, uređene javne finansije i fiskalni prostor za reakciju na potencijalne šokove, uspeh u sprovođenju strukturnih reformi.

Takođe, agencija navodi da je Narodna banka Srbije efikasnom monetarnom politikom u prethodnim godinama prvo smanjila inflaciju s dvocifrenih nivoa s početka prošle decenije, a da je potom očuvala na nivou ispod 4 odsto u celom periodu od 2013. do polovine 2021. godine. Agencija ocenjuje da je rast inflacije u prethodne dve godine bio posledica eksternih faktora i da će zatezanje monetarne politike doprineti vraćanju inflacije u granice cilja. Stabilni izgledi za povećanje kreditnog rejtinga odražavaju ocenu agencije da će Srbija sačuvati fiskalnu disciplinu i nastaviti sa strukturnim reformama.

U izveštaju se navodi i da je očuvanje kreditnog rejtinga Srbije rezultat dobrih perspektiva domaće ekonomije, koja je podržana dinamičnom prerađivačkom industrijom, povoljnom investicionom klimom i obrazovanom radnom snagom, što sve zajedno doprinosi tome da priliv stranih direktnih investicija bude visok i rasprostranjen.

Agencija takođe ističe i predvidiv institucionalni ambijent i političku stabilnost, koja pogoduje kontinuitetu ekonomske politike. Kada je reč o makroekonomski izgledima, rejting agencija Moody’s, pored opadajuće putanje inflacije, očekuje i ubrzanje privrednog rasta tokom sledeće godine i vraćanje na pretpandemijsku putanju rasta od 4 odsto godišnje 2025. godine. Pored toga, ističu znatno smanjenje tekućeg deficita platnog bilansa, njegovu punu pokrivenost stranim direktnim investicijama i rekordan nivo deviznih rezervi, saopštila je Narodna banka Srbije.

Pročitajte još:

 Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Search
Close this search box.