Tabaković: Čuvajući stabilnost po svaku cenu, očuvali smo poslovno poverenje

BEOGRAD – Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ukazala je na rezultate koje je prepoznala agencija Fitch kada je potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou BB+, što je na korak od investicionog rejtinga, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje.

„Čuvajući stabilnost po svaku cenu, očuvali smo poslovno poverenje i obezbedili uslove za visoke iznose direktnih investicija. Zahvaljujući tome, zabeležili smo i rast izvoza robe i usluga od 32 odsto prošle godine i 14 odsto u prvoj polovini ove godine, uprkos nižoj eksternoj tražnji. Deficit tekućeg računa platnog bilansa, koji je u prvoj polovini ove godine iznosio svega 1,6 odsto bruto domaćeg proizvoda, najniži je do sada i višestruko je pokriven prilivom stranih direktnih investicija. Sve su to rezultati koje prepoznaje i rejting agencija Fitch“, naglašava guverner Jorgovanka Tabaković.

Kako je navedeno u saopštenju NBS, kao ključne faktore za ovakvu odluku Fitch ističe kredibilan okvir ukupne ekonomske politike, viši nivo ekonomske aktivnosti merene bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika, bolje upravljanje i viši nivo ljudskog razvoja u odnosu na zemlje sa sličnim kreditnim rejtingom, kao i uređene javne finansije.
Kao razloge za svoju odluku agencija Fitch naglašava i značajno popravljenu spoljnu poziciju zemlje (niži deficit tekućeg računa platnog bilansa), ubrzanje privrednog rasta, smanjenje inflacije, dokazanu otpornost bankarskog sektora, smanjenje javnog duga, znatno bolje stanje u energetskom sektoru.
Agencija projektuje i da će devizne rezerve, koje su na rekordnom nivou, nastaviti da rastu i da će u naredne dve godine ostati na nivou koji pokriva preko pet meseci uvoza robe i usluga, što je iznad proseka zemalja istog rejtinga.
U izveštaju se navodi i da je vrhunac inflacije iza nas i da je realno očekivati njen povratak na jednocifrene nivoe do kraja godine, čemu će doprineti i adekvatne reakcije Narodne banke Srbije.
Ocenjuju i da će se na nivou cele godine značajno popraviti spoljna pozicija zemlje, kao rezultat rasta izvoza i manjeg uvoza energenata, navedeno je u saopštenju NBS.
Kada je reč o javnim finansijama, agencija ističe da su rezultati u 2023. godini bolji od plana usled bolje naplate prihoda zbog visoke profitabilnosti privrede i snažnog tržišta rada, kao i zbog manjih izdataka za energente.
Agencija ističe da je u drugom tromesečju rast bruto domaćeg proizvoda ubrzan na 1,7 odsto međugodišnje, a u drugoj polovini godine očekuju da privredna aktivnost nastavi da raste vođena daljim rastom izvoza, boljom poljoprivrednom sezonom i nastavkom pozitivnih kretanja u sektoru usluga, posebno u IKT sektoru.
Na nivou ove godine očekuju rast od 2,4 odsto i ubrzanje na 3,4 odsto sledeće godine.
Rejting agencija Fitch očekuje da inflacija ostane na opadajućoj putanji i uđe u ciljane okvire sledeće godine, da devizne rezerve nastave da rastu i da pokrivaju preko pet meseci uvoza robe i usluga, da fiskalni deficit u naredne dve godine bude smanjen na oko 1,5 odsto, a javni dug opšte države na ispod 50 odsto bruto domaćeg proizvoda (48,1 odsto), kao i da eksterna pozicija zemlje ostane u održivim okvirima, uz visok izvoz i strane direktne investicije koje će nastaviti da u potpunosti pokrivaju deficit tekućeg računa platnog bilansa.
„Rejting agencija ocenjuje da u Srbiji vodimo dobru ekonomsku politiku, koja za rezultat ima stabilnost, snažno tržište rada i dobre osnove za održiv rast, što nam je svima cilj“, zaključila je guverner Tabaković.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.