Sutra sednica Skupštine, prvi na dnevnom redu Predlog budžeta za 2023.

VLADIMIR ORLIĆ
BEOGRAD – Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić sazvao je za sutra sednicu paramenta, a prva tačka dnevnog reda biće predlog budžeta za sledeću godinu.

Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 11.10 sati, a za ovo zasedanje predloženo je ukupno 35 tačaka dnevnog reda.
Kako je saopšteno iz parlamenta, za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošlјavanje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada,
2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošlјavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada.
3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu, koji je podnela Vlada,
4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada,
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada,
6. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, koji je podnela Vlada,
7. Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, koji je podnela Vlada,
8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada,
9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada,
10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada,
11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada,
12. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je podnela Vlada (broj 011-2512/22 od 18. novembra 2022. godine);
13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada,
14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, koji je podnela Vlada,
15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada,
16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada,
17. Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnela Vlada,
18. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd – Niš (petlјa „Požarevac“) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac (Dunavska magistrala), koji je podnela Vlada,
19. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kralјevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je podnela Vlada,
20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o prijatelјskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva, koji je podnela Vlada,
21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada,
22. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), koji je podnela Vlada,
23. Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Osnovnog suda u Bečeju, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu,
24. Predlog odluke o izboru predsednika suda, koji je podneo Visoki savet sudstva,
25. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva,
26. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva,
27. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,
28. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,
29. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,
30. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,
31. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva,
32. Predlog odluke o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije, koji je podnela guverner Narodne banke Srbije,
33. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije (SPS),
34. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA – NOVI DSS – POKS
35. Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštin.
Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića 13.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: