Subotica deo fokus grupe za izradu Nacionalnog plana o bezbednosti žena

U okviru projekta „Ljudska bezbednost – koncept održive zajednice“ u Subotici je formirana fokus grupa koju čine predstavnici lokalne samouprave, nevladinih organizacija i službenici Ministarstva unutrašnjih poslova. Fokus grupa treba da doprinese donošenju zaključaka i preporuka za izradu trećeg Nacionalnog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 pod nazivom „Žene, mir, bezbednost“.
Foto: Vojvodina uživo

Projekat sprovodi nevladina organizacija iz Beograda Fond socijalne i demokratske inicijative uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, a u saradnji sa Savetom za rodnu ravnopravnost Grada Subotice. Tema fokus grupe je bezbednost u lokalnoj zajednici sa akcentom na ličnu bezbednost, navodi Nataša Milojević, predsednica Fonda socijalne i demokratske inicijative.

– Svako od nas ima potrebu da se u svojoj neposrednoj sredini oseća sigurno, bezbedno. Bavićemo se time koji su sve faktori bezbednosti. Ovo je drugi u nizu ovih događaja, bio je jedan u Pirotu, jer pored Subotice u projektu “Ljudska bezbednost – koncept održive zajednice”, učestvuju i Šabac i Pirot. To su veoma različite lokalne sredine po načinu na koji funkcionišu, imaju različitu vrstu interakcije sa građanima. U Subotici koja je i pogranični grad postoje i druge vrste izazova za bezbednost, a o tome ćemo razgovarati pre svega sa akcentom na poziciju i ulogu žena i devojaka.

Fokus grupu pored predstavnika lokalne samouprave čine i eksperti za rodnu ravnopravnost i bezbednost.

– Živimo u vremenu kada se nikad nikad više nije govorilo o bezbednosti, a činimo da nikad nismo bili manje bezbedni. Možda se time bavimo na površinski način, a možda je globalizacija donela neke trendove koji nisu dobri, zaključila je ekspertkinja za rodnu ravnopravnost i bezbednost, Svetlana Janković.

Profesorka Fakulteta za evropske pravno-političke studije, prof. dr Zorica Mršović istakla je da je Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1325 obavezujuća za sve članice Ujedinjenih nacija, ali da žene i dalje nisu uključene u dogovore i pregovore o bezbednosti.

– Doneta je pre 22 godina na osnovu inicijativa i ženskog pokreta i raznih drugih struja koje su uočile da su civili, odnosno žene i deca najveće žrtve svih sukoba, pogotovo u dvadesetom veku, što se nastavilo i u ovom veku. Taj dokument predviđa bogatiji koncept bezbednosti i sastoji se iz nekoliko elemenata poput ekologije, zdravstva, ekonomije itd.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: