logo transparend vojvodina uzivo

Stupio na snagu Pravilnik za obračun neplaćenog kućnog rada

BEOGRAD – Pravilnik o metodologiji za obračun neplaćenog kućnog rada, koji je donelo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, stupio je na snagu 16. marta, podseća Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Pravilnik predstavlja jedan od prvih takvih nacionalnih dokumenata u svetu, saopštilo je ministarstvo.

Ovim pravilnikom, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je preciziralo da se, u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, neplaćeni kućni rad odnosi na poslove za čije obavljanje se ne ostvaruje novčana naknada, a koji se odnose na vođenje domaćinstva, staranje i brigu o deci, o starijim i bolesnim članovima porodice, poslove na poljoprivrednom imanju i druge slične neplaćene poslove.

Polaznu osnovu za obračun neplaćenog kućnog rada predstavljaće pomenuto Istraživanje o korišćenju vremena Republičkog zavoda za statistiku, po metodologiji Evrostata.

U Pravilniku je precizirano da u obračun vrednosti neplaćenog kućnog rada ulazi minimalna cena rada u Republici Srbiji, u neto iznosu, na godišnjem nivou, pri čemu podatke o korišćenju vremena prikuplja Republički zavod za statistiku, dok minimalnu cenu rada određuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pravilnikom su utvrđene i metodološke osnove za utvrđivanje učešća vrednosti neplaćenog kućnog rada u bruto domaćem proizvodu.
Pravilnik potvrđuje pravo, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast rodne ravnopravnosti, da lice koje nije zdravstveno osigurano, po bilo kom drugom osnovu, stiče pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu neplaćenog rada u kući, što praktično znači da će tu materiju bliže urediti Ministarstvo zdravlja.

Pravilnik, koji je objavljen u Službenom glasniku, simbolično 8. marta ove godine na Međunarodni dan žena, stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, to jest 16. marta i predstavlja prvi korak za regulisanje ovog pitanja i za dalja postupanja nadležnih državnih organa.

U Radnu grupu za izradu Pravilnika bili su uključeni nadležni državni organi, pre svega Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo finansija i Republički zavod za statistiku, navedeno je u saopštenju.

Tekst ovog pravilnika može se naći na linku.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.