Stižu nove moćne mašine na srpske pruge, a raspisan je i konkurs za mašinovođe i konduktere! Pogledajte koji su uslovi i opis posla (VIDEO)

BEOGRAD – Kada je reč o mašinovođama kandidati bi trebalo da imaju završenu srednju tehničku školu (obrazovni profil tehničar vuče)

Srbijavoz je raspisao konkurse za zapošljavanje novih radnika, a među kojima se traže i mašinovođe i kondukteri. Inače, predviđeno je da elektromotorne kompozicije koje uveliko krstare srpskim prugama uskoro dobiju pojačanje i to nove generacije „flirtova“ švajcarskog Štadlera.

 

U konkursu koji je objavljen juče navodi se da se traži 20 mašinovođa i isto toliko kondukera, a oglas je raspisan i za direktora centra interne revizije.

Kada je reč o mašinovođama kandidati bi trebalo da imaju završenu srednju tehničku školu (obrazovni profil tehničar vuče). Oni koji bi prošli konkurs bili bi angažovani ili kao mašinovođe sa iskustvom ili bi počeli kao pripravnici.

Takođe stoji u opisu posla da mašinovođa upravlja vučnim vozilom uz obaveznu primenu saobraćajnih, tehničkih i zakonskih propisa;

Potom:

Upoznaješ se sa stanjem saobraćaja pre polaska na put kroz knjige naredbi stalnog i privremenog karaktera

Primaš i proveravaš ispravnost vučnog vozila pre odlaska na voz;

Uočavaš nedostatke na vučnom vozilu u toku vožnje i preduzimaš mere za njihovo otklanjanje;

Vodiš potrebne obrasce;

Obavljaš i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu neposrednog rukovodioca.

Što se tiče radnog mesta konduktera, potrebno je da kandidati imaju treći ili četvrti nivo kvalifikacije (obrazovni profili kondukter u železničkom saobraćaju, vozovođa ili saobraćajno – transportni tehničar).

A radni dan podrazumeva:

Staraš se da se manipulacija sa putnicima obavlja na bezbedan način i učestvuješ u operacijama vezanim za otpremu voza;

Vršiš prijem, nadzor u toku vožnje i predaju dodeljenih kola;

Pružaš obaveštenja putnicima;

Obavljaš predpregled voznih isprava prilikom ulaska putnika u voz i vršiš pregledvoznih isprava u vozu;

Obračunavaš i predaješ prihode na blagajni;

 Ispostavljaš potrebne zapisnike i izveštaje u skladu sa važećom regulativom, stoji na sajtu „Srbija voza.“

Za mesto direktora centra za internu reviziju potreban je sedmi stepen stručne spreme (ekonomske nauke, organizacione nauke, pravne nauke, saobraćajno inženjerstvo).

A njegov posao bi bio da:

Odgovoran je za pripremu i podnošenje na odobravanje nacrta povelje interne revizije, strateškog i godišnjeg plana interne revizije;

Obrazovanje, koordinaciju i raspodelu radnih zadataka internim revizorima;

Odobravanje planova bavljanja pojedinačne revizije;

Nadgledanje spovođenja godišnjeg plana intrene revizije i primenu metodologije interne revizije od strane centra kojim upravlja;

Primenu i podnošenje na odobravanje plana za profesionalnu obuku i profesionalni razvoj internih revizora;

Razvoj posebne metodologije gde je to potrebno za aktivnosti centra za internu reviziju;

Procenu sistema za finansijsko upravljanje i kontrolnih sistema;

Sarađuje sa eksternom revizijom državnom revizorskom institucijom i sa centralnom jedinicom za harmonizaciju ministartsva finansija.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.