logo transparend vojvodina uzivo

Sombor: Uskoro Javni poziv za dodelu subvencija za mere energetske efikasnosti

gradsko veće - so
SOMBOR – Gradsko veće Grada Sombora održalo je 173. sednicu, na čijem Dnevnom redu se našlo 25. tačaka.

Članovi Veća su, između ostalog, utvrdili predlog odluke o Prvom rebalansu odluke o budžetu Grada Sombora za ovu godinu. Razlog za donošenje Odluke je utvrđeni novi obim prihoda i rashoda budžeta grada Sombora za 2023. godinu, kao rezultat uključivanja prenetih sredstava iz prethodne godine, namenskih transfernih sredstava iz budžeta APV I RS i rasporeda istih po korisnicima i bližim namenama u rashodnom delu budžeta. Ukupna sredstva budžeta na osnovu Odluke o rebalansu iznose 5.663.470.000 dinara, što predstavlja uvećanje plana tekućih prihoda u odnosu na prihode iz prvobitne Odluke o budžetu na nivou od 1,2%.

Takođe, na sednici je utvrđen Predlog Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima grada Sombora za period 2023 – 2027. i Akcionog plana za realizaciju Strategije bezbednosti saobraćaja. Usvajanje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima grada Sombora pruža podršku svim institucijama koje se bave bezbednošću saobraćaja. Na ovaj način, odgovornost za bezbedan saobraćaj je prenet na sve institucije u skladu sa raspoloživim kapacitetima i njihovom ulogom. Strategija bezbednosti saobraćaja je dokument koji u sebi sadrži jasne ciljeve koje treba ispuniti u petogodišnjem periodu a to su: da nema poginulih učesnika u saobraćaju, da broj teško povređenih bude na što manjem nivou, da nema teško povređene dece, da se prepolovi broj lakše povređenih lica učesnika u saobraćaju i da se smanje društveno – ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u Gradu Somboru u 2027. godini u odnosu na 2022.

Na 173. sednici, gradski većnici, utvrdili su predlog Odluke o davanju na korišćenje objekta osnovnog obrazovanja površine 204 m2 Mesnoj zajednici „Mlake“, u salaškom naselju Gradina. Na osnovu zahteva Mesne zajednice „Mlake“, utvrđeno je da se renovirani objekat (zgrada osnovnog obrazovanja) u Gradini trenutno ne koristi u druge svrhe, stoga su stvoreni uslovi da se te prostorije koriste za Dom kulture. Utvrđen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti nacionalnom Udruženju „Roditelja dece obolele od raka“ (NURDOR) na upotrebu grba Grada Sombora u cilju sprovođenja humanitarne akcije Miodraga Macure. Zainteresovani građani će kupovati geografsku mapu, a uplaćeni novac će ići na račun Udruženja NURDOR.

Gradsko veće je na 173. sednici, donelo Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Sombora za 2023. godinu. Mere energetske sanacije se sprovode u saradnji sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Ukupno planirana bespovratna sredstva koja grad zajedno sa sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike  dodeljuje putem ovog poziva iznose 13 miliona dinara. Krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima, a cilj je da se unapredi energetska efikasnost u stambenom sektoru i poveća korišćenje obnovljivih izvora energije.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.