logo transparend vojvodina uzivo

Sombor: Odobreno raspisivanje javnog oglasa za davanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta

SOMBOR – Gradsko veće grada Sombora održalo je danas 130. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo pet tačaka.

Između ostalog, Gradsko veće odobrilo je predlog za raspisivanje Javnog oglasa za davanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini Grada Sombora, a koje se koristi kao poljoprivredno zemljište do privođenja planiranoj nameni u proizvodnoj 2022/2023. godini.

Za uzimanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno zemljište zainteresovana lica moći će da podnesu zatvorene pisane ponude, a javno nadmetanje sprovešće imenovana Komisija.

Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama, a koje su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti na zvaničnom sajtu Geo Srbija.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u zgradi Gradske uprave grada Sombora (Županija), Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, u kancelariji br. 55 – kontakt osoba Gordana Cvetićanin, i u Odeljenju za komunalne delatnosti i imovinsko-pravne i stambene poslove, kancelarija broj 207/2 -kontakt osoba Rosana Krstić; i to svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova.

Pravo da učestvuje u javnom nadmetanju ima fizičko lice sa prebivalištem u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa, kao i pravno lice koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji Grada Sombora.

Na 130. sednici članovi Gradskog veća prihvatili su i informaciju o završnim radovima u okviru projekta izrade sanacionih mera sa uklanjanjem odnetog otpada na divljoj deponiji u Stanišiću.

Prema ovom projektu, za raščišćavanje divlje deponije u Stanišiću biće angažovano Javno komunalno preduzeće „Čistoća“, a nakon uklanjanja otpada predviđeno je da se Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ angažuje za poslove pošumljavanja ovog prostora.

Za projekat uklanjanja divlje deponije u Stanišiću Pokrajina je obezbedila sredstva u iznosu od 2.500.000 dinara a Grad Sombor 2.200.000 dinara.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.