Skupština u petak glasa o budžetu za narednu godinu

Skupština Grada Novog Sada
NOVI SAD – U narednoj godini, prema predlogu novosadskog budžeta koji će se naći na sednici Skupštine grada zakazane za petak, u gradsku kasu bi trebalo da se slije 40.654.117.730 dinara, računajući tu i 2.660.316.730 dinara koji nisu potrošeni u prethodnim godinama.

Planirani deficit od nešto više od 3,7 milijardi dinara, biće pokriven upravo neutrošenim novcem iz ranijih godina i novcem od zaduživanja.

„Čist” budžet, odnosno onaj zasnovan tekućim prihodima i primanjima iznosi oko 37,7 milijardi dinara i veći je za 1,9 odsto u odnosu na ovogodišnji. Ujedno, predviđeni prihodi gradskih ustanova kulture uvećani su za 4,5 odsto u odnosu na 2022. godinu i iznose 304,76 miliona dinara. Sabrano, Grad bi u narednoj godini trebalo da prikupi blizu 38 milijardi dinara, ne računajući „suficit” i kredite.

Tekući prihodi od skoro 32,58 milijardi čine 86,4 odsto budžeta bez neutrošenog novca iz prethodnih godina i veći su za 1,8 odsto u odnosu na važeći budžet, dok ostatak čine primanja iz raznih izvora koja su veća za 2,1 odsto u odnosu na 2022. godinu.

Planira se i početak izgradnje pešačko-biciklističkog mosta preko Dunava na stubovima nekadašnjeg Mosta Franca Jozefa

Prihod od poreza dominira sa 73,5 odsto među tekućim prihodima i projektovan je na skoro 24 milijarde dinara, a u okviru toga porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke iznosi 16,75 milijardi dinara, što je 51,4 odsto tekućih prihoda, odnosno 44,4 odsto ukupne sume planirane u gradskoj kasi za narednu godinu. Porez na imovinu doneće Gradu 6,1 milijardu dinara, a porez na dobra i usluge 773,2 miliona.

Od neporeskih prihoda, najveći su oni od doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta – 4,3 milijarde dinara, a tu su 210 miliona dinara od kamata na gradski novac deponovan kod poslovnih banaka, novac od zakupa poljoprivrednog zemljišta, takse, nakanade i drugo. Nešto više od dve milijarde u gradski budžet će stići s drugih nivoa vlasti.

Nastaviće se pribavljanje dokumentacije za izgradnju Atletske dvorane, finansiranje izgradnje Sportskog kompleksa u Futogu, te završetak izgradnje doma zdravlja na Vidovdanskom naselju
Od prodaje zemljišta Grad planira da zaradi 3,6 milijardi dinara, 654,6 miliona stići će od domaćeg kredita za Sportski kompleks u Futogu, a 818,4 miliona dinara od kredita Evropske banke za obnovu i razvoj za nabavku električnih autobusa.

Gradiće se kanalizacija u delovima Petrovaradina, Adica, Begeča, Veternika i Rumenke

Rashodi su planirani na nivou ukupnih prihoda, a 72,3 odsto čine tekući rashodi koji su projektovani na oko 29,2 milijarde dinara i veći su za 2,2 odsto u odnosu na tekuću godinu. Našto manje od 10,8 milijardi biće utrošen uglavnom na zgrade i građevinske objekte, te na otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine. U predlogu buyeta predstavljena je ukupna kapitalna potrošnja kao suma izdataka za nefinansijsku imovinu od pomenutih 10,8 milijardi, kapitalnih subvencija od skoro 2,5 milijardi dinara, kapitalnim transferima drugim nivoima vlasti od oko 823 miliona i kapitalnih dotacija i transfera i tako predstavljena iznosi 14,4 milijarde dinara, to jest 35,7 odsto ukupnog novosadskog buyeta za narednu godinu.

Stadion RFK, vrtići, dom penzionera…

Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove imaće na raspolaganju oko 1,4 milijarde dinara, a od toga će se finansirati i opremanje i adaptacija zgrada u Kineskoj četvrti, kao i izgradnja trafo-stanice, vrednosti 490.7 miliona dinara. Izgradnja Kulturne stanice Novo naselje koštaće 58,6 miliona dinara. Još 200 miliona dinara namenjeno je nastavku rekonstrukcije stadiona RFK „Novi Sad”, a 317 miliona biće utrošeno na izgradnju vrtića u Ulici Miše Dimitrjevića. Nastaviće se izgradnja doma penzionera u Bukovcu, biće izgrađena nova vatrogasna stanica u Futogu za 55 miliona dinara, dok će 50 miliona biti utrošeno za rekonstruciju zgrade tamošnje mesne zajednice.

Gradska uprava za komunalne poslove za 144 miliona izgradiće postrojenje za reciklažu građevinskog otpad, dok će sa 20 miliona dinara nastaviti da finansira izgradnju reciklažnog dvorišta za potrebe regionalne deponije. Predškolska ustanova imaće 346 milona dinara za izgradnju vrtića na Adicama, dogradnju vrtića u Kovilju i rekonstrukciju obdaništa na Klisanskom putu.

Među tekućim rashodima, najviše novca će otići na korišćenje usluga i dobara – skoro 10 milijardi dinara. Na zaposlene biće utrošeno oko 550 miliona dinara više nego ove godine, odnosno skoro 5,9 milijardi dinara. Kao razlog je navedeno planirano povećanje plata od 12,5 odsto od januara 2023. godine, za 1.405 zaposlenih u gradskoj administraciji i 2.640 zaspolenih u ustanovama kulutre, „Radosnom detinjstvu” i Turistričkoj organizaciji Novog Sada.

Subvencije, planirane na četiri milijarde dinara, manje su za oko 200 miliona nego u ovoj godini. Tekuće subvencije od 1,33 milijarde za skoro milijardu dinara su manje nego tokom 2022. godine, dok su kapitalne uvećane za 800 miliona dinara i iznose 2,49 milijardi dinara. Stalni troškovi grada za struju, komunalije i drugo, veći su skoro za 30 odsto nego u ovoj godini i predviđeni su na skoro 2,4 milijarde dinara ili skoro šest odsto budžetske potrošnje.

U planu je izgradnja 10,5 kilometara biciklističke staze Novi Sad – Begeč kod Futoga

Oko 1,55 milijadi dinara planirano je za usluge po ugovoru (14 odsto manje nego u ovoj godini). Za osnovno obrazovanje namenjeno je 1,2 milijarde dinara, od kojih 857 miliona za tekuće troškove, dok je za srednje obrazovanje planirano 978 miliona dinara, od kojih 585,6 miliona za tekuću potrošnju.

Osnovne škole će moći da računaju i na 341 milion dinara za kapitalna ulaganja, među kojima je izgradnja škole na Jugovićevu (156 miliona), dogradnja sportske sale u OŠ „Vasa Stajić” (96,7 miliona) i dogradnja škole i izgradnja sportske sale u OŠ „Desanka Maksimović” u Futogu (28,3 miliona dinara). Za kapitalnu potrošnju u srednjim školama obezbeđeno je 392 miliona dinara, te će se od toga dograditi SMŠ „7. april” (191 milion) i opremiti fiskulturna sala u Gimnaziji „Laza Kostić” (173,6 miliona).

Za Almaški kraj 672 miliona dinara

Za uređenje Almaškog kraja ove godine planira se 672 miliona dinara ove godine i po 800 miliona dinara u 2024. i 2025. godini. Što se tiče ulaganja u osnovna sredstva grada, za zgrade i građevinske objekte namenjeno je skoro 8,6 milijardi dinara, a za mašine i opremu 342 miliona. Gradska uprava imaće na raspolaganju skoro šest milijardi dinara za sanaciju Mosta slobode i mosta na putu Sremska Kamenica – Petrovaradin, komunalno opremanje pojedinih lokacija na zahtev investitora, kao i izgradnju saobraćajnica sa pratećom infrastrukturom kao što je 10,5 kilometara bicklističke staze Novi Sad – Begeč kod Futoga. Tu je i parterno uređenje okoline crkve u Krilovoj ulici, izgradnja kanalizacije u delovima Petrovaradina, Adica, Begeča, Veternika i Rumenke.

Za socijalnu zaštitu predviđena je 1,1 milijarda dinara. Dom zdravlja Novi Sad dobiće 78,5 miliona dinara između ostalog i za opremanje novog doma zdravlja na Viovdanskom naselju, te za nabavku opreme za limanski dom zdravlja, kao i za projektovanje rekonstrucije domova zdravlja u Zmaj Ognjena Vuka i na Novom naselju.

Naredne godine kao podrška za postavljanje enrgetsko efikasnih fasada, zamenu termičkih sistema u zgradama, postavljanje solarnih panela i kolektora namenjeno je 63 miliona dinara, dok će podrška za zamenu stolarije iznositi 23 miliona. Za subvenciju kupovine bicikala opredeljeno je 20 miliona dinara. Naredne godine za programe sportskih klubova biće obezbeđeno 585 miliona dinara, a 20 miliona za programe za mlade. Grad je predvideo i nešto više od milijardu dinar za tekuću rezervu, koja može da se koristi za „neplanirane ili nedovoljno planirane svrhe”.

Prema skupštinskom materijalu, trebalo bi da bude nastavljeno uređenje dela gradskog jezgra za skoro 397 miliona dinara. Planira se i početak izgradnje pešačko-biciklističkom mosta preko Dunava na stubovima nekadašnjeg Mosta Franca Jozefa. Nastaviće se pribavljanje dokumentacije za izgradnju Atletske dvorane, finansiranje izgradnje Sportskog kompleksa u Futogu, te završetak izgradnje doma zdravlja na Vidovdanskom naselju.

Pročitajte još:

 Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: