Roditelji dali najvišu ocenu za brzinu objavljivanja rezultata završnog ispita

SRBIJA – Roditelji osmaka koji su polagali završni ispit učestvovali su u evaluaciji celokupnog procesa završnog ispita koju sprovodi Ministarstvo prosvete i najvišu ocenu 9,23 dali su za brzinu i tačnost kod objavljivanja preliminarnih rezultata, a ocenu 9,22 za proces popunjavanja liste želja.

– Najbolje su ocenili vreme objavljivanja preliminarnih rezultata i mogućnost uvida – ocenom 9.23, kao i popunjavanje liste želja 9,22. Takođe, iznad 8 su ocene za neka druga pitanja koja smo postavili. Najlošije je ocenjeno pitanje da li su zadovoljni zadacima na testu 7,37, i iako to nije loša ocena, to je neko njihovo mišljenje – rekao je Tanjugu pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić.

Pašić je objasnio da su roditelji evaluaciju vršili popunjavanjem ankete na portalu Moja srednja škola.

– Na portalu Moja srednja škola postavljen je upitnik već u subotu, 1. jula, kada su bile provere ispravnosti lista želja i roditelji su već tada mogli da ga popune. Popunjavanje ankete traje između tri i pet minuta i oni su tu evaluirali ocenama od jedan do 10, ali imali i mogućnost da daju otvorene predloge – objasnio je Pašić.

Dodao je da je posebno značajno što je oko 15 odsto, odnosno 9.000 roditelja popunilo anketu.

– To je izuzetan uzorak na ovom segmentu opšte evaluacije koju sprovodi Ministarstvo. Roditelji su nam dali svoje mišljenje, dali su nam povratnu informaciju – rekao je Pašić.

Naveo je da su sugestije koje su roditelji dali kada je reč o unapređenju da bi neke stvari na portalu trebalo da budu vidljivije i dostupnije. Pašić je izrazio izuzetno zadovoljstvo zbog toga što su roditelji saradnju sa odeljenskim starešinama ocenili kao izuzetnu, kao i prilog sa uputstvima i samu funkcionalnost portala Moja srednja škola.

– Veoma je značajno to što roditelji više ne moraju da idu na sedam različitih mesta, već putem portala Moja srednja škola sa par klikova mogu da završe ceo proces oko prijave – već u decembru mesecu. Već tada je oko 45.000 roditelja izabralo treći test – rekao je Pašić.

Dodao je da su rezultati evaluacije roditelja, kao i sugestije roditelja iz evaluacije, poslate kolegama iz školskih uprava i kolegama iz Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja.

– Komisije će sagledati rezultate roditelja. Mi smo već krenuli sa pripremama za narednu godinu. Republička komisija će imati poslednji sastanak 13. jula, gde ćemo analizirati celokupan proces, a pripremamo se i za avgustovski ispitni rok – rekao je Pašić.

Majka osmakinje koja je ove godine polagala završni ispit Milica Danilović rekla je Tanjugu da je anketu popunjavala u saradnji sa detetom jer smatra da je u nekim segmentima ankete mišljenje deteta važnije od roditeljskog. Kada je reč o sugestijama, ona ističe da se nakon elektronskog upisa nije znalo šta se od dokumenata nosi u koju školu i kada.

– Da li mora da se ode lično ili ne, da li su dokumenti potrebni, i bilo je različitih informacija u zavisnosti od škole do škole. Tako da bi bilo dobro da to bude na samom portalu Moja srednja škola i da mi možemo da imamo odmah upit – rekla je Danilović.

Otac devojčice koja je polagala završni ispit Nenad Stošić rekao da je portal Moja srednja škola izuzetno dobro osmišljen i jednostavan za upotrebu, a što se tiče celokupnog procesa završnog ispita i upisa posebno je pohvalio to što tokom upisa nije bilo potrebno skenirati i dostavljati bilo kakva dokumenta.

– Takođe, na samom portalu za svakog učenika je bilo moguće ostvariti uvid u test koji je skeniran, tako da ste odmah mogli da znate gde je dete pogrešilo, kako je uradilo, da vidite da li imate osnova za eventualni prigovor i slično – rekao je Stošić.

Dodao je da je ono što bi moglo da se unapredi dostupnost, odnosno vidljivost kalendara upisa na portalu. Ministarstvo prosvete već tri godine unazad radi evaluaciju celokupnog procesa završnog ispita.

Ko učestvuje u evaluaciji?
U evaluaciji učestvuju direktori škola, dežurni nastavnici, nastavnici koji su pregledali testove, zatim supervizori, kolege iz okružnih upisnih komisija, koordinatori, kao i kolege iz skening centara, a na kraju i sami roditelji.

Pašić je naglasio da je ova evaluacija izuzetno značajna zbog unapređenja celog procesa završnog ispita, kako za Ministarstvo tako i za Kancelariju za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kao i Fakultet organizacionih nauka (FON), koji su značajna podrška Ministarstvu u celom procesu.

Prema podacima koje je Tanjugu dostavio FON, ukupan broj učenika koji je obavio završni ispit je 65.263, po redovnom programu i posebnim programima osnovnog obrazovanja i vaspitanja i u procesu realizacije završnog ispita angažovano je ukupno 14.934 nastavnika koji su dežurali i 2.450 supervizora.

Proces podnošenja i rešavanja prigovora realizovan je tokom tri dana putem portala Moja srednja škola ili neposredno u školi i podneto je 4.314 prigovora, što predstavlja 0,1 odsto od pregledanih zadataka (i otvorenih i zatvorenih). Od podnetih prigovora prihvaćeno je 763 (17.7 odsto) što, kako navodde, ukazuje na visoku pouzdanost celog sistema.

Roditelji su se tako najčešće žalili na: proceduru za upis učenika u srednje škole, dobijanje lekarskih potvrda neophodnih za upis, a dali su predloge za unapređenje portala Moja srednja škola u smislu tipa informacija koje se još mogu pronaći na portalu.

U realizaciji završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjeno je softversko i organizaciono rešenje za testiranje kandidata razvijeno na Fakultetu organizacionih nauka u saradnji sa Vladom Srbije, Ministarstvom prosvete i Kancelarijom za IT i eUpravu.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: