Rizik od srčanog udara se može predvideti jednostavnim pregledom očiju

Istraživači tvrde da su ustanovili obrasce krvnih sudova u mrežnjači koji im mogu pomoći da identifikuju one koji će verovatno imati kardiovaskularne probleme, pre svega infarkt miokarda.

Prema nedavno objavljenoj studiji, jednostavan neinvazivni pregled očiju može pomoći da se predvidi rizik od srčanog udara kada se kombinuje sa drugim informacijama.

Istraživači su otkrili da im je kombinovanje informacija o obrascu krvnih sudova u mrežnjači sa tradicionalnim kliničkim faktorima omogućilo da bolje identifikuju rizik od srčanog udara kod ispitanika, u poređenju sa utvrđenim modelima koji su uključivali samo demografske podatke.

U sažetku, koji će biti predstavljen na godišnjoj konferenciji Evropskog društva za ljudsku genetiku u Beču, detaljno je obrazloženo kako su korišćeni podaci iz britanske Biobanke, koja sadrži 500.000 medicinskih i životnih zapisa, kako bi izračunali fraktalnu dimenziju (odnos koji obezbeđuje statistički indeks kompleksnosti u poređenju kako se detalj u obrascu menja sa skalom na kojoj se meri).

Zatim su napravili model u kome su to kombinovali sa faktorima kao što su starost, pol, sistolni krvni pritisak, indeks telesne mase i pušački status, proučavajući ljude u bazi podataka koji su doživeli infarkt miokarda i kod kojih su imali snimke mrežnjače.

– Otkrili smo da je naš model bio u stanju da bolje klasifikuje učesnike sa niskim ili visokim rizikom od infarkta miokarda iz Biobanke u poređenju sa već postojećim modelima koji uključuju samo demografske podatke. Rezultati su bili još precizniji kada dodamo i rezultate vezane za genetske predispozicije – naglašava Ana Vilaplana-Velasko, doktorand na Univerzitetu u Edimburgu i autorka izveštaja.

Istraživači navode da je njihova analiza otkrila da postoji zajednička genetska osnova između fraktalne dimenzije i infarkta miokarda.

Prosečna starost pacijenata koji su doživeli srčani udar je 60 godina, a istraživači su otkrili da je njihov model postigao najbolje prediktivne performanse više od pet godina pre nego što je došlo do srčanog udara. Nadaju se da će u budućnosti jednostavno ispitivanje mrežnjače moći da pruži dovoljno informacija za identifikaciju ljudi koji su u riziku.

– Izračunavanje individualnog rizika od infarkta miokarda kod osoba starijih od 50 godina bi omogućilo lekarima da predlože mere koje bi smanjile ovaj rizik, kao što je ostavljanje pušenja, kontrola holesterola i krvnog pritiska – dodaje Vilaplana-Velasko.

Istraživači veruju da svaki zdravstveni rizik ostavlja jedinstven profil varijacija u mrežnjači te da bi njihovi nalazi mogli biti korisni u identifikaciji sklonosti i ka drugim bolestima.

Istraživači će nastaviti sa analizama kako bi ustanovili da li postoje polne razlike kako bi se dobila bolja klasifikacija rizika.

Profesor Nileš Samani, direktor Britanske fondacije za srce, smatra da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se dokazalo da pregled mrežnjače daje prednosti u predviđanju rizika od infarkta miokarda.

– Takođe će biti potreban rad na razumevanju izvodljivosti ovog pristupa i utvrđivanju kako najbolje da se ova skeniranja ugrade u rutinsku kliničku praksu.

Dr Džejms Ver, kardiolog, profesor genetike na Imperijal koledžu u Londonu i istraživač Saveta za medicinska istraživanja, upozorio je da istraživanje nije recenzirano i da izveštaj sadrži ograničene rezultate, ali je dodao:

– Dobro je poznato da je mrežnjača pruža jedinstvenu priliku za direktnu vizualizaciju krvnih sudova i procenu vaskularnog zdravlja. Ovakvi pristupi koji koriste kompjuterski vid i/ili mašinsko učenje za otkrivanje suptilnih vaskularnih karakteristika koje predviđaju buduće zdravlje srca izgledaju obećavajuće.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.