Republička direkcija za robne rezerve objavila dva javna poziva za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu

Srpski ratari mogu da zamene ukupno 30.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku, ponuda je koju je za pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike dala Republička direkcija za robne rezerve.

Maksimalna količina kukuruza po proizvođaču je do 1.000 tona, u skladu sa količinom tovne stoke koju planiraju da isporuče Direkciji.

Preuzimanje kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po dostavljanju sredstava obezbeđenja, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Rok isporuke tovnih svinja je šest, odnosno devet do dvanaest meseci za tovnu junad od dana preuzimanja kukuruza.

TEKST JAVNOG POZIVA

Takođe, Direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih zahteva za razmenu do 35.000.000 kilograma mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz roda 2023. i 2024. godine.

Uslovi razmene su: jedan kilogram mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,30 kilograma merkantilne pšenice roda 2023. godine; jedan kilogram mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,40 kilograma merkantilne pšenice roda 2024. godine; jedan kilogram mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,80 kilograma merkantilnog kukuruza roda 2023. godine; jedan kilogram mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,90 kilograma merkantilnog kukuruza roda 2024. godine.

Pravo na razmenu imaju fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćeni skladištari Direkcije, zemljoradničke zadruge i ostala pravna lica.

Preuzimanje đubriva je u skladištu „Elixir Zorka – Mineralna đubriva“ DOO Šabac.

Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2024 je do 15. avgusta, a kukuruza do 15. novembra.

Plaćanje je kompenzacijom posle isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

TEKST JAVNOG POZIVA

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.