Realizacija programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

NOVI SAD – Predstavnici šest pokrajinskih sekretarijata u saradnji sa Pokretom gorana Vojvodine, JP „Vojvodinašume“ i Gradom Novim Sadom – Gradskom upravom za zaštitu životne sredine upućuju Javni poziv za učešće u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2022/2023. godinu. 

Projekat ozelenjavanja sprovodi se 13. godinu zaredom, a za glavni cilj ima podizanje ekološke svesti i jačanja lične odgovornosti za brigu o životnoj sredini, kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i lokalnim sredinama.

Imajući u vidu da je naša zemlja u novembru 2020. potpisala deklaraciju ”Zelena agenda za zapadni Balkan” aktivnosti ovog programa usklađene su kako bismo zajedno radili u pravcu ostvarenja zajedničkih ciljeva u oblasti sprečavanja klimatskih promena i zagađenja, razvoja primene energije, mobilnosi i cirkularne ekonomije kao i razvoja biodiverziteta, održive poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Foto: PrtSc-miniekozona

Program ”Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” ima za cilj direktan doprinos realizaciji aktivnosti iz Deklaracije kroz pet tema.

Cirkularna ekonomija-  gde bi se sa đacima radilo na temama kaošto su razdvajanje otpada (papir, plastika, limenke, čepovi) i kompostiranje baštenskog otpada  i organskih ostataka. Poštujući pravilo od ”Četiri R” – Redukuj, rado ponovo upotrebi, recikliraj, razmisli.

Održiva poljoprivreda i proizvodnja organske hrane – pravljenje organske bašte, uzgajanje povrća, lekovitog bilja i začina po principima organske proizvodnje i organizovanje zelenih mini pijaca sa ciljem unapređenja zdravlja i zaštite zemljišta od zagađenja kroz razvijanje saradnje sa lokalnim zajednicama. ekološkim udruženjima i komunalnim preduzećima.

Smanjenje zagađenja vazduha, vode i zemljišta – predlog rada eko patrole, uređenje eko kutka, ekoloških novina sa ciljem razvijanja, usvajanja i prenošenja modela odgovornog ponašanja i brige o neposrednoj životnoj sredini.

Ublažavanje klimatskih promena i upotreba čistih energija – predavanja i radionice o obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti, pošumljavanju i drugim merama za ublažavanje klimatskih promena.

Foto: PrtSc/cleanriver.com

Zaštita biodiverziteta i ekosistema – kroz ambijentalno učenje, vršnjačku edukaciju i tematski dan kada bi deca bila edukatori vezano za nastavne predmete u okviru kojih je to primenljivo ( priroda i društvo, svet oko nas, biologija, geografija)

Rok za prijavu je otvoren do kraja 2022. godine 31. decembar 2022. Pravo učešća u realizaciji ovog programa imaju sve državno i privatno osnovane predškolske ustanove, osnovne i srednje škole uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, škole za obrazovanje odraslih sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Rezultati izbora najuspešnijih ustanova/škola biće objavljeni do 05. juna 2023 godine. 

Tokom ove školske godine u saradnji sa partnerima pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine organizovaće dodatne edukacije za nastavno osoblje i decu kod prijavljenih vaspitno – obrazovnih ustanova kako bi se afirmisao značaj programa ”Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”.

 

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: