logo transparend vojvodina uzivo

Raspisan tender za izradu PDR-a i idejnog projekta za motoput od Novog Sada do Bačke Palanke

rekonstrukcija puta, Bačko Gradište - Nadalj
BAČKA PALANKA – JP Putevi Srbije raspisali su javnu nabavku za izradu Plana detaljne regulacije i Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti za izgradnju brze saobraćajnice (motoputa) na deonici Novi Sad – Veternik – Futog – Begeč – Gložan – Čelarevo – Bačka Palanka. Kako se pojašnjava u tenderskoj dokumentaciji, ovaj projekat podrazumeva izgradnju nove saobraćajnice koja će biti alternativa postojećem državnom putu IB reda broj 12.

Koridor buduće saobraćajnice planiran je od priključenja na saobraćajnicu u zoni petlje Sever, koja povezuje autoput E-75 sa Bulevarom Evrope i Rumenačkim putem u Novom Sadu, preko raskrsnice sa državnim putem IIA reda broj 111 na deonici Novi Sad – Rumenka i preko planiranih raskrsnica kojima je sa predmetnom saobraćajnicom potrebno povezati naselja Veternik, Rumenka, Futog, Gložan i Čelarevo, do raskrsnice sa državnim putem IB reda broj 12 na obilaznici oko Bačke Palanke koja ujedno predstavlja i kraj novoplanirane saobraćajnice.

– Predmetnu saobraćajnicu projektovati kao brzu saobraćajnicu (motoput), u skladu sa važećim propisima. U skladu sa pravilnikom i uslovima na terenu, predvideti denivelisane ili površinske ukrštaje. Površinske ukrštaje sa razmenom tokova, ukoliko su neophodni, planirati na rastojanjima ne manjim od 2 km. Prilikom razrade površinskih čvorišta u navedenim uslovima, prednost davati rešenjima kružnih raskrsnica. Rešenja treba da budu takva da se ne ostvaruje direktna površinska veza sa postojećim i planiranim putevima, već da se isti, sa predmetnim putem, povezuju veznim saobraćajnicama, a da njihova ukrštanja budu denivelisana – naglašeno je u dokumentaciji.

Budući motoput treba planirati sa četiri vozne trake od po 3,5 metara, četiri ivične trake od po pola metra, razdelnom trakom od četiri metra i sa dvema bankinama od po metar i po. Ulivno-izlivne trake treba da budu široke 3,5 metara, isto kao i dodatne trake sa nagibima. Planirana brzina kretanja vozila na budućoj saobraćajnici je 100 kilometara na čas.

U okviru idejnog projekta je, kako je navedeno, potrebno da se planiraju i servisne saobraćajnice u skladu sa planskim dokumentima, koji su izrađeni, odnosno koji će biti izrađeni za potrebe izgradnje brze saobraćajnice. Servisne saobraćajnice treba da budu širine 5.5 metara sa obostranim bankinama od po metar.

– Projektant je u obavezi da u saradnji sa nadležnim sektorom upravljača državnih puteva JP Putevi Srbije i obrađivačem Plana detaljne regulacije detaljno analizira i predvidi Bazu za održavanje puteva. Projektant je u obavezi, da u okviru tehničke dokumentacije, predvidi i odgovarajuće projekte potrebne za izgradnju baze za održavanje – precizira se u dokumentaciji.

Kako se naglašava, treba predvideti faznu izgradnju brze saobraćajnice. Idejnim projektnim rešenjem koje će biti osnov za izradu planske dokumentacije predvideti izgradnju brze saobraćajnice u punom profilu, kako bi se u okviru plana odredilo zauzeće površina i regulacija saobraćajnice u punom profilu.

– Na nivou izrade idejnog projekta predvideti izgradnju jednog poluprofila brze saobraćajnice, po kom će se odvijati dvosmerni saobraćaj dok se u kasnijim fazama ne ukaže potreba za izgradnjom i drugog poluprofila brze saobraćajnice – dodaje se u dokumentaciji.

Kako se dodaje, treba predvideti i moguće stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, mesta za punjenje vozila na električni pogon, odmorišta, parkirališta i druge objekte za pružanje usluga korisnicima puta.

– Predmetna saobraćajnica predstavlja vezu Opštine Bačka Palanka i jugozpadne Bačke sa Novim Sadom i autoputem E-75. Istovremeno, saobraćajnica predstavlja najkraću vezu Novog Sada sa Republikom Hrvatskom preko graničnog prelaza Bačka Palanka. Izgradnjom ovog putnog pravca stvaraju se i uslovi za bolju pristupačnost celog regiona, podizanje njegove konkurentnosti, kao i sam budući razvoj Južnobačkog upravnog okruga, posebno Bačke Palanke i Novog Sada, kao i naselja koji se nalaze u zoni trase planiranog puta – ističe se u tenderskoj dokumentaciji u kojoj se podseća da se u postojećem stanju, saobraćaj odvija državnim putem IB reda broj 12 koji od Bačke Palanke, tangira naselja Čelarevo i Gložan i prolazi kroz centralni deo Begeča, Veternika i Futoga, kao i kroz gradsko jezgro Novog Sada.

– Usled prolaska kroz navedena naselja vreme putovanja je značajno povećano, što posledično utiče na značajne vremenske gubitke, povećanu potrošnju goriva i zagađenje životne sredine. Pored navedenog, prisutan je veliki broj teretnih vozila i ugrožena je bezbednost saobraćaja, posebno u naseljenim mestima. Značaj realizacije ovog projekta se ogleda i u poboljšanju saobraćajnih uslova u smislu bezbednog odvijanja saobraćaja i smanjenja vremena putovanja na relaciji od autoputa do Bačke Palanke i graničnog prelaza, kao i poboljšanju uslova života lokalnog stanoništva koji su ugroženi prolaskom vozila kroz naseljena mesta, što utiče na povećanje rizika u saobraćaju i zagađenje životne sredine – ukazuje se u dokumentaciji.

Procenjena vrednost nabavke je 125 miliona dinara bez PDV-a.

Predviđeno trajanje ugovora za ovaj posao je 18 meseci.

Rok za dostavljanje ponuda je 26. januar.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.