Rajakov: Uvođenje instituta kupac-proizvođač u domaće zakonodavstvo značajan korak u energetskoj tranziciji

PANČEVO – S obzirom da je u Registar kupaca-proizvođača koji su stambene zajednice upisana stambena zajednica Bokokotorska 34 iz Pančeva, instalisane snage 9,5 kW i da je ovo prvi takav slučaj u Srbiji (datum priključenja je 5. decembar 2022. godine), u ovom tekstu želimo da podsetimo šta znači pojam prozjumer, kao i Uredbu koja reguliše ovu oblast, jer je u srpsko zakonodavstvo kupac-proizvođač uveden tek 2021. godine.

Naša sagovornica je Negica Rajakov iz Pančeva, energetski ekspert. Prvo nas je interesovalo šta je to prozjumer i kako funkcioniše u Srbiji.

„Prozjumer u evropskoj, ili kupac-proizvođač u domaćoj zakonskoj regulativi je krajnji kupac koji je na svoje unutrašnje instalacije priključio sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije pri čemu proizvedenu električnu energiju koristi za snabdevanje sopstvene potrošnje, a višak proizvedene električne energije isporučuje u distributivni, odnosno prenosni sistem. Kupac-proizvođač je u domaće zakonodavstvo uveden 2021. godine Izmenama i dopunama Zakona o energetici i novim Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije. Po prvi put u Srbiji, zakonski je predviđena mogućnost da krajnji kupac izgradi sopstvenu elektranu (solarnu elektranu ili drugi objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora), i da, nakon zadovoljavanja sopstvene potrošnje, sve proizvedene viškove preda u el.energetski sistem Republike Srbije“, kaže Negica Rajakov.

Naša sagovornica kaže da se proizvedeni viškovi električne energije, zavisno od kategorije kupca-proizvođača (domaćinstvo, stambena zajednica, pravno / fizičko lice), mogu predati u elektrodistributivni sistem koji, u tom slučaju, preuzima ulogu privremenog skladišta naših proizvodnih viškova i iskoristiti se u periodima kada nam je sopstvena proizvodnja manja od potrošnje ili se prodati EPS-u u skladu sa Ugovorom.

„Opšti uslovi za sticanje statusa kupac-proizvođač, kao i kriterijumi i način obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača definisani su Uredbom o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača („Službenom glasniku RS“, br. 83/2021). Sa ciljem da se pospeši korišćenje solarne energije za decentralizovanu proizvodnju energije, kroz podršku pristupu kupac-proizvođač, GIZ je, kroz program „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji”u partnerstvu sa Vladom RS, izradio izuzetno koristan alat „solarni kalkulator“ sa sižeom svih dostupnih informacija koje značajno mogu pomoći da kupac izračuna kapacitet solarnog sistema za svoje potrebe, sazna više o pravnim okvirima za priključenje sistema, mogućim izvođačima radova i opcijama za finsansiranje, a koji je dostupan je na https://solarnikalkulator.rs/“, kaže Negica Rajakov.

Takođe, pojašnjenja radi i sa željom da pospeši proces sticanja statusa kupac-proizvođač, EPS je na svojoj internet stranici, na linku postavio uputstvo „Kako postati kupac-proizvođač?“, kao i Distribucija Srbije https://elektrodistribucija.rs/#

Za sada u Srbiji registrovano 763 kupca-proizvođača

Negica Rajakov objašnjava da operator sistema, najkasnije u roku od pet dana od dana priključenja objekta kupca–proizvođača na elektroenergetski sistem, upisuje krajnjeg kupca u Registar kupaca–proizvođača koji time stiče status kupca-proizvođača.

U Republici Srbiji trenutno je registrovano 763 kupaca-proizvođača, od čega su 641 domaćinstva i jedna stambena zajednica.

„Decembra 2022. godine u Registar kupaca-proizvođača upisan je prvi kupac-proizvođač iz kategorije stambenih zajednica i to Stambena zajednica Bokokotarska 34 u Pančevu (solarna elektrana instalisane snage 9,5kW). Procedura za sticanje statusa kupca-proizvođača za kategoriju stambenih zajednica definisana je Uredbom o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača i neznatno je složenija u odnosu na ishodovanje predmetnog statusa za kategoriju domaćinstva, ali na očitom primeru iz Bokokotorske 34 u Pančevu vidimo da je procedura spovodljiva i očekujemo da je ovo prva, ali jedna od mnogih stambenih zajednica koje će prepoznati benefite i pogodnosti i opredeliti se za ulogu aktivnog učesnika na tržištu i sticanje statusa kupac-proizvođač“, kaže Negica Rajakov.

Najviše instalisanih kapaciteta malih elektrana sa solarnim panelima na krovovima imaju Nemačka, Italija i Francuska

Za energetsku delatnost proizvodnje električne energije ukupne odobrene snage priključka iznad 1 MW, Agencija za energetiku izdaje Licencu za vršenje energetske delatnosti.

„Kupci-proizvođači ne spadaju u direktnu nadležnost Agencije za energetiku Republike Srbije, međutim, kroz praćenje domaće i evropske regulative i prakse u zemljama evropske unije može se ukazati na sledeće: paket čiste energije za sve Evropljane (IV energetski paket) stavlja potrošača u središte tranzicije čiste energije i omogućava njegovo aktivno učešće u proizvodnji i potrošnji električne energije, međutim, evidentno je da je glavni pokretač za sticanje statusa kupca-proizvođača ostvarena ušteda u računima za električnu energiju stoga je ovaj proces i u zemljama EU praćen nizom državnih subvencija: direktne subvencije, umanjenje ili oslobađanje od poreza ili taksi, feed-in tarife, neto merenje ili neto obračunavanje. Obično je reč o privremenim merama, namenjenih da se pokrenu inicijative za usvajanje ovih tehnologija. Zemlje sa najviše instalisanih kapaciteta malih elektrana sa solarnim panelima na krovovima su Nemačka, Italija i Francuska“, kaže Negica Rajakov.

 

Negica Rajakov

 

Kako kaže naša sagovornica, padom cena tehnologije i rastom cena električne energije u pojedinim zemljama se postepeno ukidaju subvencije putem fid-in tarifa ili neto merenja, međutim, pojedine zemlje, poput Danske, i u uslovima redukovanih subvencija, beleže visok nivo ulaganja zbog visokih cena električne energije i godišnje se instalira između 18 i 52 MW solarnih panela.

„Italija je pre tri godine imala cca 800.000 malih proizvođača, a statistika pokazuje da su oko 89% svih instaliranih solarnih PV-a bile elektrane snage ispod 1 MW. Od toga, oko 56% su na stambenim i poslovnim krovovima. Energetska kriza, strah od nestašice gasa i nafta i, posledično, istorijski visoke cene energenata, dovele su do ekspanzije ulaganja u OIE u EU, ali i u RS. Srbija ima povoljne potencijale za upotrebu obnovljivih izvora energije. Energetski potencijal sunčevog zračenja u Srbiji značajno su veći u poređenju sa centralnom Evropom, gde već postoje brojne solarne elektrane na krovovima privatnih kuća i drugih objekata i tu prirodnu pogodnost treba iskoristiti. Solarne elektrane se grade najbrže i zato raduju informacije o porastu broja kupaca-proizvođača u Republici Srbiji, ali i koncept Zelenog puta EPS-a, gde se, pored ostalog, navode i značajni kapaciteti solarnih elektrana“, kaže Negica Rajakov.

Srbija podstiče i fizička i pravna lica na sticanje statusa “prozjumer”

Naša država je omogućila ne samo domaćinstvima, već i pravnim i fizičkim licima sticanje statusa kupac-proizvođač (prozjumer) što je široko prepoznato kao mogućnost za ostvarivanje ušteda u vršenju delatnosti uz proizvodnju zelenih kilovata i što rezultuje značajnim brojem pravnih i fizičkih lica koja su stekla status kupca-prozvođača.

„Mali potrošači (300-400 kWh mesečno) imaju sužen prostor za ostvarivanje ušteda, međutim, veliki potrošači, posebno komercijalni potrošači u industrijskom sektoru, usled naglog skoka cena električne energije, sticajem statusa kupca-proizvođača mogu ostvariti značajne finansijske uštede. U svetlu naglog i značajnog povećanja cene električne energije na globalnom tržištu u 2021. godini, energetske krize i straha od nedostatka potrebnih količina gasa i nafte, koncept proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe dodatno dobija na značaju. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije je u 2021. godini započelo sa dodelom subvencija kroz Program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koje sprovode jedinice lokalne samouprave. U okviru ovog programa je predviđeno finansiranje mera energetske efikasnosti, a između ostalog finansira se i ugradnja solarnih panela za proizvodnju struje. Sredstva subvencije pokrivaju do 50%, dok udeo u finansiranju od strane građana mora biti najmanje 50%. Ukupna vrednost subvencija iznosila je jednu milijardu dinara u prošloj godini. Jedinice lokalne samouprave, u najvećem broju slučajeva, otvaraju konkurse za finansiranje solarnih elektrana snage do 6 kW. Najpre se na javnom pozivu biraju izvođaći radova, a potom se raspisuju javni pozivi za dodelu subvencija građanima“, kaže Rajakov.

U 2023. godini planiran je značajno veći iznos predmetnih subvencija.

 

Najviše instalisanih kapaciteta malih elektrana sa solarnim panelima na krovovima imaju Nemačka, Italija i Francuska (Na slici: Krovovi Minhena u Nemačkoj, izvor: www.pixabay.com)

 

Povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, zajedno sa merama za povećanje energetske efikasnosti i dekarbonizacijom proizvodnje i potrošnje energije, predstavljaju okosnicu energetske tranzicije i obaveza koje je Srbija preuzela pristupanjem Energetskoj zajednici i prihvatanjem klimatskih sporazuma. Cilj vlade Republike Srbije je da energetski sektor osnaži i načini ga nezavisnim, što će najbolje biti urađeno kroz diverzifikaciju izvora energenata.

„Postojeće rešenje uvođenje instituta kupac-proizvođač u zakonodavstvo Republike Srbije je dobar i značajan korak u energetskoj tranziji. Davanje mogućnosti ne samo građanima, već i privrednim subjektima da se uključe u ovaj proces, doprinosi povećanju korišćenja obnovljivih izvora energije u energetskom miksu Republike Srbije, relativno brzom stavljanju novih proizvodnih kapaciteta u pogon, smanjenju potrošnje i zagađenja vazduha i ublažavanju klimatskih promena. Subvencije koje obezbeđuje Republika Srbija su važan mehanizam podrške (sufinansira se do 50% troškova instalacije) i nedvosmisleno ukazuju na značaj i potrebu da u Srbiji imamo što veći broj kupaca-proizvođača, jer na taj način, između ostalog, rasterećujemo energetski sistem i ostavarujemo značajne uštede, jer se smanjuje pritisak na proizvodnju EPS-a i gubici u sistemu, kao i potreba za uvozom električne energije, a građani/kupci/, sa druge strane, postaju aktivni učesnici u energetskoj tranziciji i zaštiti životne sredine uz ostvarivanje finansijskih benefita. Građani Srbije prepoznaju značaj korišćenja energije iz obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, između ostalog, i kroz postavljanje solarnih panela na krovovima porodičnih kuća što im koncept kupac – proizvođač omogućava, ali glavni pokretač za građane je svakako ušteda u računima za električnu energiju i da, kroz mehanizam proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe, ostvare uštedu električne energije i novca i povećaju sigurnost snabdevanja“, kaže Negica Rajakov.

U svetlu naglog i značajnog povećanja cene električne energije na globalnom tržištu u 2021. godini, energetske krize i straha od nestašice enegenata, koncept proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe značajno je dobio na značaju.

„Srbija ima povoljne potencijale za primenu obnovljivih izvora energije, a solarne elektrane se grade najbrže uz investiciju reda 1.000 eur/kW stoga su se, do sada, registrovani kupci-proizvođači redom opredelili za ovu vrstu proizvodnog objekta. Veliki potrošači, a naročito komercijalni kupci, koji električnu energiju kupuju na otvorenom tržištu, primenom koncepta kupac-proizvođač mogu ostvariti značajne finansijske uštede, povećati udeo zelene energije u svojim proizvodima što postaje novi standard, ali i uslov nesmetanog poslovanja sa zemljama EU, a što posledično dovodi do smanjuje potreba za potrošnjom fosilnih goriva i emisije gasova sa efektom staklene bašte koji ubrzavanju klimatske promene i nepovoljno utiču na životnu sredinu“, zaključuje energetski ekspert Negica Rajakov u razgovoru za naš portal.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.