Prva generacija tehničara za operativnu forenziku

laboratorija

Subotica – Hemijsko-tehnološka škola u Subotici jedna je od 2 škole u Srbiji, u kojoj je upisana prva generacija đaka, koji se obrazuju za tehničara za operativnu forenziku.

Trideset učenika, od kojih su neki došli u Suboticu iz Novog Sada, Smedereva i okolnih mesta, čini prvu generaciju đaka koji pohađaju novi obrazovni profil u Hemijsko-tehnološkoj školi- tehničar za operativnu forenziku na srpskom nastavnom jeziku. Prvi utisci učenika su pozitivni, ali ističu da ovaj obrazovni profil zahteva mnogo učenja i truda.

Obrazovni profil tehničar za operativnu forenziku u Hemijsko-tehnološkoj školi otvoren je u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo, a profesori ove škole učestvovali su u kreiranju obrazovnog profila u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i sa kolegama iz Kruševca. Tokom četvorogodišnjeg školovanja, učenici će između ostalog naučiti da pripremaju i vrše uzimanje uzoraka na terenu, izrađuje i učestvuju u izradi i analizi dokumentacije sa mesta događaja, da izvode laboratorijska ispitivanja i obrađuju rezultate, a sve uz poštovanje zakonske regulative iz oblasti forenzike, standarda i relevantnih propisa iz delokruga svoga rada.

Među brojnim predmetima koje će budući tehničari za operativnu forenziku izučavati tokom svog školovanja su i trasologija, osnove kriminalističke tehnologije i forenzička tehnologija koja će im omogućiti da uz pomoć informacionih tehnologija tumače dokaze.

Tagovi:

Pročitajte još: