Provera obučenosti vojnika na služenju vojnog roka

obuka dobrovoljaca
BEOGRAD – U centrima za obuku Vojske Srbije završena je provera individualne specijalističke obučenosti vojnika na služenju vojnog roka generacije „septembar 2022“.

Provera je realizovana nakon šestonedeljne specijalističke obuke, tokom koje su se vojnici osposobljavali za izvođenje borbenih radnji u sastavu posluge, posade i tima, i realizaciju zadataka u skladu sa namenom svog roda, odnosno službe. Tokom dvodnevne provere osposobljenosti, vojnici su rešavali zadatke iz taktičke obuke i, kroz praktične radnje i postupke, pokazali stečena znanja i veštine neophodne za efikasnu upotrebu borbenih sredstava i vojne opreme.

Ostvareni vrlo dobri i odlični rezultati najbolje govore o visokom kvalitetu realizovane obuke i motivisanosti ove generacije vojnika za služenje vojnog roka. Vojnicima sada predstoji premeštaj u jedinice Vojske Srbije, gde će u naredna tri meseca, u skladu sa specijalnostima za koje su regrutovani, realizovati sadržaje kolektivne obuke i biti aktivno uključeni u realizaciju svakodnevnih zadataka jedinica.

Pročitajte još:

 Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: