logo transparend vojvodina uzivo

Predstavnici Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova posetili kovinsku bolnicu

KOVIN – Spoljašnji ocenjivači Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova obavili su prvu redovnu posetu Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“, u okviru praćenja procesa reakreditacije ove ustanove u periodu od sedam godina, od avgusta 2022. do avgusta 2029. godine.

Cilj posete bio je poštovanje akreditacionih standarda, procesa, protokola i procedura koji garantuju kvalitetnu i bezbednu zdravstvenu zaštitu pacijenata, ali isto tako omogućavaju i zaposlenima uslove za kvalitetniji, stručniji i bezbedniji rad.

Dr Jovanka Petrović, v. d. direktora bolnice upoznala je prisutne kroz video prezentaciju sa aktivnostima koje su u prethodnoj godini obeležile naš rad, a potom su spoljašnji ocenjivači pregledali dokumentaciju.

Osnovni utisak tima nakon Redovne posete je da se rad Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“ u potpunosti odvija u skladu sa standardima na osnovu kojih je dodeljen akreditacijski status. Zaposleni i rukovodstvo su Odluku shvatili i kao priznanje za višegodišnje zalaganje u oblasti pružanja kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite, ali i kao specifičnu obavezu neprestanog ispitivanja i iznalaženja mogućnosti za unapređenja.

Sva zapažanja i preporuke iz izveštaja nakon akreditacione posete rukovodstvo i zaposleni su prihvatili konstruktivno i odgovorno, što je za rezultat imalo brojna unapređenja u primeni različitih akreditacionih zahteva.

Donet je i usvojen novi Statut SBPB „Kovin“, kao i operativni plan za 2023. godinu, na osnovu važećeg strateškog plana.

U toku je procedura vezana za proširenje kadrovskog plana, u skladu sa potrebama Ustanove. Pohvaljuje se organizacija predavanja KME u ustanovi, koja su akreditovana od strane Zdravstvenog saveta u cilju omogućavanja zaposlenima dovoljan broj bodova za obnavljanje licence.

Donet je Plan unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata u skladu sa zakonskim aktima koji je usvojen od strane UO SBPB „Kovin“.

U prethodnom periodu nastavljena je saradnja Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija SBPB „Kovin“ sa nadležnim Zavodom za javno zdravlje Pančevo u cilju sprečavanja zaraznih bolesti i bolničkih infekcija. Kontinuirano se sprovodi imunizacija zaposlenih i pacijenata. Tokom prve polovine 2023. godine izvršena su dva epidemiološka nadzora Zavoda za javno zdravlje Pančevo ovoj ustanovi (jedan redovni nadzor vakcinalnog punkta, a drugi edukacija elektronskog prijavljivanja zaraznih bolesti u javni servis). Komisija za zaštitu BI i svi zaposleni sprovode sve mere i preporuke dobijene od nadležnih institucija, a u cilju sprečavanja zaraznih bolesti.

U periodu od dobijene akreditacije do sada nastavljena je adaptacija i renoviranje objekata Ustanove. Izvršeno je kompletno renoviranje i adaptacija Odeljenja za intenzivni tretman psihotičnih poremećaja – žensko, renoviranje sanitarnih čvorova na Odeljenju za lečenje bolesti zavisnosti. U toku je postupak za obnovu krovnog pokrivača na zgradi bioskopske sale koja će u narednom periodu biti u potpunosti renovirana i adaptirana, što će pacijentima omogućiti bolji socio-rehabilitacioni tretman.

Posebnu pohvalu zavređuje otvoren Centar za mentalno zdravlje u Pančevu kao posebna organizaciona jedinica SBPB „Kovin“, u kojem radi multidisciplinarni tim iz kovinske bolnice koji čine lekari psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti i medicinske sestre.

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da je tokom prethodne godine kvalitet zdravstvene zaštite koju pruža Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Kovin“ kao i bezbednost pacijenata i zaposlenih viši u odnosu na period spoljašnjeg ocenjivanja. Ova poseta je pokazala i još jednom potvrdila da je SBPB „Kovin“ na dobrom putu u ostvarivanju zacrtane vizije.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.