Predavanje o dr Mihovilu Tomandlu u Pančevu

PANČEVO – Predavanje o dr Mihovilu Tomandlu i promocija njegove autobiografije organizovana je sinoć u Pančevu u Gradskoj biblioteci. Autobiografiju dr Mihovila Tomandla objavila je Matica srpska 2021. godine, a priredila dr Ivana B. Spasović.

Na predavanju su govorili prof. dr Ivana Spasović i mr Nikola Koneski, mentor grupe za istoriju Regionalnog centra za talente. Moderator je bio Ilija Tepšić.

Predavanje je organizovala Grupa za istoriju RCT ,,Mihajlo Pupin”, u saradnji sa Gradskom bibliotekom Pančevo.

 

 

Istoričar, pisac, novinar, po obrazovanju doktor prava i advokat, Pančevac, dr Mihovil Tomandl bio je svestrana, gotovo renesansna ličnost Rođen je 1894. u Bosanskoj Gradiški, životni put ga dovodi u Pančevo, potom Zemunsku gimnaziju, Zagreb i na studije u Beč. Po završetku studija, Tomandl se nastanjuje u Pančevu, koje ga osvaja lepotom, ali i ljudima koji su ga prihvatili kao svoga. Ovde otvara advokatsku kancelariju, bavi naučnim radom.

Čovek različitih zanimanja i bavljenja u slobodno vreme, te je utoliko čudnije, što je ostao gotovo nepoznat, čak i stručnoj javnosti, jer je njegov opus ogroman i veoma vredan. Tomandl je objavio 110 radova, desetak monografija i biografija znamenitih ljudi. Pisao je o Prvom svetskom ratu, Pančevu u Prvom srpskom ustanku i revolucionarnoj 1848, a njegove najvažnije knjige su „Spomenica Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva” i dvotomna „Istorija pozorišta u Vojvodini”.

Dr Tomandl je aktivan i u javnom životu Pančeva. Jedan je od glavnih aktera Francuskog kluba koji je među takvim udruženjima u zemlji i Evropi zaslužnih za podizanje spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu 1930 godine. Bio je i pevač i sekretar Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, nastarijeg na Balkanu, za vreme Velikog rata tamnovao je u logoru u Aradu i potresno svedočio o stradanju Srba, a u Drugom svetskom ratu hapšen je i odveden u pančevački logor „Svilara”.

 

 

Njegovo delo i lik, život koji se završava 1963. godine, opisani su u biografiji, čiji je autor istoričar, docent dr Ivana B. Spasović iz Arhiva SANU, i priređivač prvi put objavljene Tomandlove autobiografije u izdanju Matice srpske.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: