Pravilno mešanje pesticida

Pre primene pesticida potrebno je ukazati poljoprivrednim proizvođačima na pravilnu pripremu rastvora za tretiranje.

Obavezno je pre pripreme rastvora, kao i primene pesticida, pročitati deklaraciju i uputstvo za primenu.

Rastvore je najbolje pripremati napolju, na samoj parceli. Ako se pripremaju u zatvorenom prostoru, u njoj mora postojati dobra ventilacija. Prilikom pripreme rastvora potrebno je da poljoprivredni proizvođači koriste propisanu zaštitnu opremu: rukavice, zaštitno odelo, masku (kao i prilikom aplikacije pesticida).

Trebalo bi sprečiti prskanje preparata, potrebno je držati pesticide ispred nivoa očiju. Pesticidi se odmeravaju u mernim posudama. Ne smeju se pripremati rastvori jače ili slabije koncentracije ili količine od propisanih u uputstvu.

Ponekad postoji potreba primene odjednom više pesticida jer se sa takvim tretmanom suzbija više štetnih organizama. U uputstvu je označeno za svaki pesticid sa kojim pesticidima se ne sme mešati. Zakonom je regulisano da je obavezno pridržavanje ovih uputstava. Ako u uputstvu ne piše sa kojim se pesticidima ne sme mešati, za dati pesticid potrebno je uraditi test kompatibilnosti.

Test se obavlja na sledeći način – Napuni se staklena tegla do polovine vodom. U vodu dodati istu količina preparata koje planiramo da pomešamo, jedan po jedan. Prvo se dodaje čvrsta pa tečna komponenta. Teglu bi trebalo protresti i ostaviti da odstoji 10-15 minuta. Ako je došlo do bilo kakve fizičke promene, kao što je odvajanje slojeva, taloženje, zagrevanje, preterano penušanje…, onda preparati nisu kompatibilni i ne smeju se koristi zajedno.

Način na koji se obavlja mešanje pesticida je sledeći – Napuni se rezervoar do 1/4 vodom ili drugim nosačem. Pre dodavanja preparata u rezervoar obavezno ih izmešati sa malo vode (ili drugog nosača).

Dodavanje preparata se obavlja po sledećem redosledu:
– čvrste formulacije – WF,DF,WDG
– tečne formulacije – SC,SL
– praškaste formulacije – S,SP
– ađuvanti
– koncentrati za emulziju – EC

Posle dodavanja preparata, dodati ostatak vode ili drugog nosača.

Obaviti mešanje u rezervoaru i u toku tretiranja stalno obavljati mešanje pripremljenog rastvora.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: