Martinović je naveo da je za ovaj projekat iz ovogodišnjeg Budžetskog fonda izdvojeno 12 miliona dinara, dodavši da su sanacija i zamena krovnog pokrivača i dotrajalih oluka preduslov za druge radove na objektu i njegovo opremanje.