Počeo upis u privatne predškolske ustanove u Novom Sadu

NOVI SAD – U skladu sa Odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom finansijsku podršku može da ostvari porodica sa decom od šest meseci do polaska u osnovnu školu, koja su upisana u jednu od predškolskih ustanova na teritoriji Grada Novog Sada, pod uslovom da dete nije upisano u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“.

Zahtevi za finansijsku podršku podnose se od 1. do 31. avgusta 2022. godine, Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, a podnosilac zahteva dužan je da uz zahtev priloži kopiju očitane lične karte, odnosno raseljeničku legitimaciju, kao i izvod iz Matične knjige rođenih za dete.

Zahteve podnose roditelji za novoupisanu decu i roditelji ranije upisane dece, s obzirom na to da ranije rešenje o pravu na finansijsku podršku važi do 31. avgusta 2022. godine. Finansijsku podršku roditelj može da ostvari od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva.

Obrasci zahteva mogu biti preuzeti u Pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, ili na sajtu Grada http://www.novisad.rs/ u sekciji Dokumenti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

S obzirom na to da je Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu svim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Novog Sada čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, prosledila obrazac zahteva za 2022/2023. godinu, roditelji dece mogu zahteve preuzeti i u predškolskoj ustanovi u koju se dete upisuje.

U skladu sa članom 34. Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, finansijska podrška isplaćuje se u tekućem mesecu za prethodni mesec, uz dokaz o uplati roditelja na tekući račun privatne predškolske ustanove i overen mesečni izveštaj privatne predškolske ustanove o prisutnosti dece za svako dete koje ostvaruje finansijsku podršku (SPD obrazac).

Pročitajte još:

 Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: