Plan za brzi put Ostružnica-Obrenovac na javnom uvidu do 25. jula

BEOGRAD – Rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za brzu saobraćajnicu od Ostružnice do Obrenovca može se obaviti od danas do 25. jula, najavilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastukture.

Kako se navodi u planu, trasa brze saobraćajnice će biti dužine od oko 14,8 kilometara i projektovane maksimalne brzine od 100 kilometara na sat, a povezivaće auto-put Miloš Veliki sa južnom obilaznicom oko Beogada, koja je deo Koridora 10.

Obrađivač Prostornog plana je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, u saradnji sa obrađivacem idejnog projekta brze saobraćajnice Institutom za puteve ad Beograd, prenosi portal eKapija.

Pomenutim prostornim planom su obuhvaceni koridor planirane brze saobraćajnice, na pravcu od Ostružnice do veze sa državnim putem prvog A reda E-763, ukupne dužine oko 14,8 km i širine od 50 do 300 metara, a obuhvata trasu sa zaštitnim pojasevima brze saobraćajnice, zatim prostor u kojem se planira regulacija reke Save i saniranje klizišta, orijentacione dužine 3,5 km i širine do 1.800 metara.

Takođe, planom su obuhvaćeni postojeći i planirani koridori drugih magistralnih infrastrukturnih sistema sa trasom i zaštitnim pojasim (neposrednim i širim) infrastrukturnih sistema koji su u obuhvatu planskog područja (železnicka pruga, gasovodi, dalekovodi, optički kablovi i dr. koji se ukrštaju sa brzom saobraćajnicom).

Gradske opštine kroz koje prolazi koridor planirane brze saobraćajnice su Čukarica, katastarske opštine Veliki Makiš, Ostružnica i Umka, zatim Obrenovac, katastarske opštine Mala Moštanica i Barič, kao i Surčin, katastarska opština Boljevci.

Planirana trasa državnog puta se deli u tri deonice.

Prva deonica pocinje od postojeće petlje “Ostružnica” na južnoj obilaznici grada Beograda (deo Koridora 10) i pruža se duž trase postojećeg puta uz planirano proširenje sa njegove desne strane, sve do raskrsnice sa tzv. “starim Ostružnickim putem”.

Druga deonica počinje od planiranog denivelisanog ukrštanja i predstavlja novoplaniranu trasu koja se pruža desnom obalom reke Save na području naselja Umka (uz značajne planirane radove na regulaciji reke Save, izgradnji nasipa i stabilizaciji klizišta), do naselja Barič gde se planirana trasa odvaja od linije obale.

Treća deonica počinje od naselja Barič i predstavlja novoplaniranu trasu koja se pruža uz postojeći put kroz industrijsku zonu Bariča, sve do planirane denivelisane raskrsnice u zoni petlje “Obrenovac”.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: