PIS preporučuje mere nege u malinjacima posle berbe

Na području Srbije berba jednorodnih sorti maline je pri kraju. Zasadi se nalaze u fazi odumiranja dvogodišnjih izdanaka i rasta i razvoja mladih izdanaka. Malinjaci ulaze u fazu početak mirovanja.

Posle završene berbe važno je nastaviti sa agrotehničkim i hemijskim merama kako bi se obezbedio rodni kapacitet za narednu godinu i produžio životni vek zasada.

Nega zasada posle berbe podrazumeva:

– rezidbu izdanaka, rodnih stabala koji su doneli rod ove godine
– uklanjanje i uništavanje orezanih izdanaka
– rezidbu i proređivanje letorasta koji su ostavljeni za narednu godinu
– navodnjavanje
– primena hemijskih mera zaštite sa ciljem suzbijanja štetnih organizama

Dvogodišnji izdanci koji su doneli rod su u fazi sušenja, dok su mladi izdanci u porastu. Nakon završene berbe, potrebno je da se stari izdanci iseku do osnove, ali je preporuka da se ne iznose odmah iz malinjaka, kako bi u narednom periodu, ukoliko nastupi period sa visokim temperaturama, služili kao zasena mladim izdancima. Optimalno je da se po dužnom metru špalira odabere oko 10 zdravih, dobro formiranih izdanaka.

Obolele i oštećene izdanke sa galama od malinine mušice galice ili prekomerno razgranate izdanke trebalo bi orezati do osnove i ukloniti, vodeći računa o ravnomernom sklopu izdanaka. Oni se privremeno vezuju u špalir, zbog bolje insolacije i aplikacije hemijskih sredstava.

Vizuelnim pregledom zasada sa sortama vilamet, miker i tulamin su uočeni simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline i smeđe pegavosti lista maline. Sa ciljem zaštite od ovih patogena, preporučuje se primena nekog od fungicida:

– Quadris top, Tetatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol), 0,75 l/ha
– Akord WG (a.m. tebukonazol), 0,75 kg/ha

Takođe, pregledom listova uočeni su simptomi napada eriofidne grinje lista maline i običnog paučinara. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, ukoliko se utvrdi prisustvo ovih štetočina, izvrše tretman nekim od registrovanih akaricida:

– Abastate ME, Meker ME, Kraft 1,8 EW, Amon 020 EW (a.m. abamektin), 0,075-0,1%
– Acramite 480 SC (a.m. bifenazat), 0,2-0,375 l/ha

Ukoliko se pregledom malinjaka registruje prisustvo biljnih vaši ili malinine mušice izdanka, preporučuje se primena nekog od insekticida:

– Karate zeon, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin), 0,2-0,3 l/ha
– Decis expert (a.m. deltametrin), 0,125 l/ha
– Plures (a.m. deltametrin), 500-750 ml/ha

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: