Pevačka grupa “Stara Srbija” sa starim srpskim pesmama zabranjenim za vreme komunizma, 16. oktobra u vršačkom Pozorištu