Pećinci: Podnošenje zahteva za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

PEĆINCI – Domaćinstva sa teritorije pećinačke opštine mogu podneti zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Zahtevi se podnose u Opštinskom uslužnom centru u Pećincima, na šalteru Odeljenja za društvene delatnosti, a sve bliže informacije o postupku sticanja statusa energetski ugroženog kupca mogu dobiti putem telefona 022/400 705.

Energetski ugroženi kupac je kupac iz kategorije domaćinstvo (samačko ili višečlano), koje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom i Uredbom može steći status ugroženog kupca i time pravo na subvenciju u plaćanju mesečnih računa za električnu energiju ili prirodni gas ili toplotnu energiju, u zavisnosti od iskazane želje domaćinstva.

Programom zaštite energetski ugroženih kupaca obuhvaćena su domaćinstva koja su korisnici prava na novčanu socijlanu pomoć i/ili dečji dodatak, korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć, kao i domaćinstva sa minimalnim primanjima i prihodima u skladu sa Uredbom.

Program zaštite se realizuje uz pomoć jedinica lokalne samouprave, čiji organ nadležan za poslove socijalne zaštite rešenjem odlučuje o ispunjenosti uslova da domaćinstvo stekne status energetski ugorženog kupca. Podatke iz rešenja o stečenom statusu lokalne samouprave dostavljaju snabdevačima električne energije, odnosno priodnog gasa, odnosno toplotne energije, koje ovim kupcima umanjuju mesečne račune.

Povraćaj sredstava na ime visine umanjenih računa snabdevači ostvaruju iz budžeta Republike Srbije, a na osnovu podnetog zahteva i dokumentacije Ministarstvu rudarstva i energetike.

Budžetom Republike Srbije je za realizaciju ovog programa u 2023. godini obezbeđeno do četiri milijarde dinara, što pokriva zaštitu oko 190.000 domaćinastava energetski ugroženih kupaca.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: