Opština Alibunar objavila Javni poziv za energetsku sanaciju

ALIBUNAR – Opštinsko veće opštine Alibunar je na svojoj 60. sednici raspisalo Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Alibunar za 2023. godinu. Cilj sprovođenja ovih mera je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Alibunar.

Domaćinstva koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava na osnovu Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Alibunar za 2023. godinu mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem posebnog javnog poziva. Komisija za realizaciju mera energetske sanacije u opštini Alibunar, kao ovlašćeno radno telo, sprovodi ovu proceduru. Za sve vreme trajanja projekta Komisija formira listu direktnih korisnika (privrednih subjekata) koji mogu pružiti uslugu krajnjim korisnicima (fizičkim licima) u vezi realizacije projekta. Lista se prati i dopunjuje periodično, okvirno na svakih petnaest dana.

Mere koje će se sufinansirati sredstvima budžeta opštine Alibunar su:

Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača;
Postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;
Postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice;
Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas;
Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu;
Ugradnja toplotnih pumpi;
Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora
Ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;
Ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.

Javni poziv za građane traje do utroška sredstava planiranih za 2023.g.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa možete se obratiti na elektronsku adresu: cistaenergija@alibunar.org.rs, kao i neposredno kod Komisije.

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici link: www.alibunar.org.rs/energetskasanacijakucaistanova.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: