Odžaci: Usvojena Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede

sednica-odžaci
ODŽACI – U Skupštinskoj sali Sportskog centra Odžaci, održana je 29. sednica Skupštine opštine.

Lokalni odbornici su odlučivali o 15 tačaka Dnevnog reda, te su usvojili sledeća akta:

 1. Odluka o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture,
 2. Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom“ Bački Brestovac,
 3. Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom“ Bački Brestovac,
 4. Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom“ Bački Brestovac,
 5. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom“ Bački Brestovac,
 6. Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Narodne biblioteke „Branko Radičević“ Odžaci,
 7. Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova nadzornog odbora Javne ustanove „Sportski centar Odžaci“,
 8. Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova nadzornog odbora Javne ustanove „Sportski centar Odžaci“,
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Poletarac“ Odžaci za radnu 2022/2023. godinu,
 10. Zaključak o usvajanju Finansijskog izveštaja o radu Mesne zajednice Srpski Miletić,
 11. Zaključak o davanju saglasnosti Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Usluga“ Odžaci za 2022.godinu,
 12. Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovedenim izborima za članove Saveta mesnih zajednica Bački Brestovac, Bački Gračac, Bogojevo, Deronje, Karavukovo, odžaci, Ratkovo i Srpski Miletić,
 13. Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Brestkom“ Bački Brestovac za 2022. godinu,
 14. Odluka o Programu održavanja objekata putne privrede za 2023.godinu,
 15. Zaključak o davanju saglasnosti i usvajanju Predloga Projekta javno-privatnog partnerstva za zamenu racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Odžaci.

Sednicom je predsedavala Aleksandra Ćirić, zamenica predsednika SO Odžaci.

 

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: