Održana konferencija “Arhitektura i zaštita kulturnih dobara istoricizma”

Subotica

SUBOTICA – U okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija i u saradnji sa Muzejom “Ištvan Tir” iz Baje, Gradski muzej Subotica je u svojim prostorijama priredio međunarodnu naučnu konferenciju na temu “Arhitektura i zaštita kulturnih dobara istoricizma”.

Goste su pozdravili Aniko Baba Mihajlović, v. d. direktora Gradskog muzeja Subotica i dr Žužana Korhec Pap, slikar-restaurator, a saradnik-moderator je bila Ljubica Vuković Dulić.

Među predavačima su bili stručnjaci iz zaštite nepokretnih kulturnih dobara iz Srbije i Mađarske, dr Bogdan Janjušević, istoričar umetnosti Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, mr Gordana Prčić Vujnović, arhitekta i ma Neda Džamić, istoričar umetnosti Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, dr Borbala Fabian, istoričar, dr Žužana Korhec Pap, slikar-restaurator Gradskog muzeja Subotica, dr Silvester Terdik, istoričar umetnosti Muzeja primenjene umetnosti u Budimpešti i Adel Lakatoš, istoričar Kaločkog nadbiskupijskog arhiva.

Na kraju naučnog skupa je predstavljen kratak film o subotičkoj arhitekturi u stilu neogotike, uz prisustvo autora filma, učenika Srednje muzičke škole u Subotici, Katarine Ivanković Radaković, Mirele Vereš i Maria Bošnjak, te njihovih mentora, profesorke Tinde Tselios i profesora Marijana Kujundžića, uz muzičku saradnju na orguljama Ivane Mačković.

Tokom predavanja je bio obezbeđen simultani prevod. Tekstovi dva naučna skupa biće objedinjeno publikovani u zborniku radova.

Prateći program konferencije je foto-izložba na temu istoricizma u Subotici, koja može da se poseti i nakon konferencije tokom decembra i januara. Dizajn ove kamerne izložbe je izradio grafički dizajner Čaba Lalić, dok je većinu fotografija snimila Svetlana Kolović, a autori koncepcije i tekstova su dr Žužana Korhec Pap, Ljubica Vuković Dulić i Olga Kovačev Ninkov.

Tagovi:

Pročitajte još: