Odbornici usvojili Plan razvoja Opštine Kovin za period 2022. – 2028.

KOVIN – Na 23. sednci Skupštine opštine Kovin, održanoj 30. novembra, potvrđen je mandat novom odborniku – Vesni Vojinović, ekonomistkinji iz Kovina (prvoj sledećoj sa liste SNS-a na izborima 2020-te, pošto je na prethodnoj sednici doneta odluka o prestanku mandata Milici Stanić iz Mramorka, koja je preminula).

Donošenjem Odluke o usvajanju Plana razvoja opštine Kovin za period 2022-2028. godina., lokalni parlament je usvojio strateški dokument za sve oblasti života i rada na teritoriji opštine u narednih šest godina. Odluka i Plan će biti objavljen u „Sl. listu opštine Kovin“ br. 14/2022, a možete ga preuzeti na sajtu opštine, na linku https://www.kovin.rs/plan-razvoja-opstine-kovin-2022-2028/.

Odbornici Skupštine opštine Kovin jednoglasno su na 23. sedncici doneli novu Odluku o organizaciji Opštinske uprave Kovin. Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne izvršene su značajne izmene i dopune navedenog Zakona i uvedene novine u funkcionisanju službeničkog sistema u jedinicama lokalne samouprave. Navedenim Zakonom propisano je i usklađivanje pravilnika o organizaciji i sistematizaciji sa odredbama ovog zakona. Pošto se organizacija opštinske uprave neposredno uređuje odlukom o organizaciji opštinske uprave i predstavlja osnov za donošenje pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, bilo je neophodno doneti novu Odluku o organizacijiji Opštinske uprave Kovin.

Doneta je i nova Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Kovin. Donošenju novog akta pristupilo se na osnovu Uputstva o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga, ali i zbog potrebe reorganizacije načina rada Opštinske uprave opštine Kovin uslovljene nedovoljnim brojem matičara i zamenika matičara.

Takođe, vrši se optimizacija važeće organizacije matičnih područja na teritoriji opštine Kovin, tako da se omogućava racionalan i delotvoran rad u vođenju matičnih knjiga i ostvarivanju prava građana. Ukupan broj matičnih područja sada je četiri (bilo ih je devet): Matično područje sa sedištem u Kovinu (dosadašnja matična područja Deliblato, Mramorak i Pločica se gase i pripajaju matičnom području Kovin); Matično područje Gaj (dosadašnje matično područje Dubovac sa naseljenim mestima Šumarak i Malo Bavanište se gasi i pripaja matičnom području Ga); Matično područje Bavanište i Matično područje Skorenovac.

U cilju usklađivanja sa novim propisima u oblasti kulture, donete su Odluka o promeni Odluke o osnivanju Ustanove kulturnih delatnosti „Centar za kulturu“ Kovin i Odluka o promeni Odluke o osnivanju Biblioteke „Vuk Karadžić“ Kovin.

Donete su i: Odluka o postavljanju šipova za plutajuće objekte – u cilju povećanja stabilnosti pontona koji služe za privez čamaca i manjih nautičkih plovila u kovinskom Dunavcu, da bi se obezbedila sigurnost i zaštita života i zdravlja ljudi i imovine fizičkih i pravnih lica, korisnika ili vlasnika čamaca i manjih nautičkih plovila; Odluka o davanju na korišćenje opreme za sakupljanje otpada-kanti za smeće i kontejnera, kao i Odluka o davanju na korišćenje opreme za sakupljanje otpada – kamiona (JP „Kovinski komunalac“ Kovin); Odluka o dodeli stambene podrške za davanje stana u javnoj svojini opštine Kovin u zakup pod uslovima neprofitnog zakupa i ugovor o neprofitnom zakupu stana – sa Todorov Petrom.

Usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o uređenju fasada, s obzirom da je prestala potreba za ovakvim propisom na opštinskom nivou – odredbe su definisane drugim aktima.

Odbornici su doneli i Odluku o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kovin Javnom preduzeću „Kovinski komunalac“ Kovin – zgradu komunalnih delatnosti, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja JP „Kovinski komunalac“ Kovin za 2022. godinu.

Usvojene su i informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JP „Kovinski komunalac“ Kovin i JP „Kovin-gas“ za period od 01.01. do 30.9.2022. godine, a doneto je i Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja JP „Kovin-gas“ Kovin za 2022. godinu.

Jednoglasno je usvojen i donet Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Kovin za 2023. godinu.

 

Sednica SO Kovin (Izvor: Opština Kovin)

 

Na 23. sednici doneto je i nekoliko kadrovsko-mandatnih rešenja: rešenja o razrešenju i o imenovanju predsednika Upravnog odbora „Ustanove za sport“ Kovin (Suzana Jarić Đerić imenovana je na ovu funkciju, a razrešen je Predrag Đondović); rešenja o razrešenju direktora i o imenovanju v.d. direktora „Ustanove za sport“ Kovin (zbog isteka mandata razrešen je Dejan Janjević, a za vršioca dužnosti direktora, do završetka procedure konkursa za direktora za novi mandat (u skladu sa zakonom, na period do najduže jedne godine), imenovan je Predrag Đondović, dipl. trener karatea iz Kovina.

Rešenjem je imenovan i Lokalnog saveta roditelja opštine Kovin (za narednih godinu dna), a obrazovana je i Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Doneto je rešenje o razrešenju i o imenovanju člana Školskog odbora SSŠ „Vasa Pelagić“ Kovin, predstavnika lokalne samouprave (umesto Danijele Miljković, imenovana je Slavica Aranđelović); rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Miša Stojković“ Gaj (umesto Marijane Ljubisavljević, imenovan je iz reda roditelja Emil Hmelirš).

Na predlog šefa odborničke grupe „SRPSKA NAPREDNA STRANKA-ALEKSANDAR VUČIĆ-ZA NAŠU DECU“ Dragana Šljivovačkog, odbornci SO Kovin odrekli su se dnevnica sa ovog zasedanja, za potrebe troškova lečenja kolege Milana Dragića.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.