logo transparend vojvodina uzivo

Novi Sad pionir u subvencionisanju kupovine bicikla: Javni poziv se otvara u danas, a evo ko sve može da aplicira i šta je neophodno od dokumentacije

NOVI SAD – Grad Novi Sad raspisao je konkurs preko Gradske uprave za zaštitu životne sredine u vezi sa subvencionisanjem kupovine bicikala. Sredstva obezbeđena za dodelu podsticaja iznose 17.556.000,00 dinara.

Cilj Javnog poziva je pružanje podrške za nabavku bicikla kao ekološki prihvatljivog prevoznog sredstva na teritoriji Grada Novog Sada za 2024. godinu, sa namerom povećanja broja biciklista na ulicama Grada, a u svrhu poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja zagađenja životne sredine.

Teritorija Grada Novog Sada obuhvata naseljena mesta Novi Sad, Begeč, Budisava, Bukovac, Veternik, Kać, Kisač, Kovilj, Ledinci, Petrovaradin, Rumenka, Sremska Kamenica, Stari Ledinci, Stepanovićevo, Futog,Čenej.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju važeću ličnu kartu sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada, u trenutku podnošenja prijave.

Samo jedno lice iz porodičnog domaćinstva može dobiti sredstva po ovom Javnom pozivu. Članovima porodičnog domaćinstva smatraju se supružnik i vanbračni partner, njihova deca, rođena u braku ili van njega, usvojena ili pastorčad, njihovi roditelji i lica koja su oni po zakonu dužni da izdržavaju, a koji stanuju zajedno sa učesnikom Javnog poziva. Domaćinstvo kome pripada fizičko lice može da ostvari pravo na podršku za nabavku novog bicikla jednom u 3 godine.

Pojedinačan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom javnom pozivu za podršku nabavke novog bicikla je 12.000,00 dinara. Ukoliko je cena bicikla manja od iznosa predviđenog Javnim pozivom, fizičkom licu će biti uplaćen iznos u visini cene bicikla.

Zainteresovana fizička lica se mogu prijaviti na Javni poziv u periodu od 13.05.2024. godine u 12 časova do 16.05.2024. godine u 12 časova.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem traženih podataka putem aplikacije koja je dostupna na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine – www.environovisad.rs i na sajtu Udruženja www.biciklomzaprirodu.com.

Aplikacija sadrži: obrazac prijave sa podacima fizičkog lica (ime i prezime, adresa prebivališta, kontakt telefon, adresu e-pošte), izjavu o članovima domaćinstva i saglasnost o obradi podataka o ličnosti. Nakon prijavljivanja fizičko lice dobija potvrdu o prijemu prijave sa rednim brojem prijave, u elektronskom formatu.

Fizička lica koja putem aplikacije dobiju potvrdu prijave sa rednim brojevima prijave od 1 do 2000, u roku predviđenom za prijavu, potrebno je da dostave fotokopiju lične karte sa adresom ili očitanu čipovanu ličnu kartu, na kojima se nedvosmisleno vidi adresa prebivališta, lično na adresu Kulturne stanice Eđšeg, Antona Čehova 4, Novi Sad ili slanjem na adresu e-pošte: registracija@biciklomzaprirodu.com , radi preliminarne provere ispunjenosti uslova Javnog poziva.

Neće se razmatrati nepotpune prijave, prijave lica koja ne ispunjavaju uslove poziva i prijave upućene izvan utvrđenog roka. Ukoliko jedno lice podnese više prijava, razmatraće se isključivo prva pristigla prijava.

Udruženje će u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, na sajtu Gradske uprave www.environovisad.rs i sajtu Udruženja www.biciklomzaprirodu.com objaviti rang-listu svih lica koja su se prijavila po Javnom pozivu, prema vremenu prijave.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove biće obaveštena o tome da se nalaze na rang-listi u okviru broja određenog opredeljenim sredstvima, u roku od sedam radnih dana od dana objavljivanja rang-liste.

Fizička lica koja se nađu na rang-listi u okviru broja određenog u skladu sa opredeljenim sredstvima, u obavezi su da u roku od 15 dana od dana objavljivanja rang-liste dostave lično na adresu Kulturne Stanice Eđšeg – Antona Čehova 4 Novi Sad sledeću dokumentaciju:

– ličnu kartu na uvid,
– original potpisanog obrasca izjave o članovima domaćinstva,
– original potpisanog obrasca saglasnosti o obradi podataka o ličnosti,
– dokaz o otvorenom dinarskom računu na svoje ime (npr. kopija bankovne kartice sa imenom, prezimenom i brojem računa ili potvrda banke)
– dokaz o kupovini novog bicikla, sa datumom nakon objavljivanja konačne rang-liste (originalni fiskalni račun, sa gotovinskim računom koji glasi na ime izabranog lica, uz redni broj prijave i garanciju).

Bicikl mora biti nov i kupljen na teritoriji Republike Srbije, sa datumom nakon objavljivanja konačne rang-liste.

Fizička lica koja u predviđenom roku ne dostave propisanu dokumentaciju ili se prilikom provere dokumentacije utvrdi da ne ispunjavaju uslove poziva, gube pravo na podršku za nabavku bicikla. U tom slučaju, pravo na podršku za nabavku bicikla ostvaruje lice koje je sledeće na rang listi i koje ispunio sve uslove Javnog poziva, a do popunjavanja broja određenog u skladu sa opredeljenim sredstvima.

Sa fizičkim licima za koja je utvrđeno da su ispunila sve prethodno navedene uslove, dostavila urednu i potpunu dokumentaciju i stekla pravo na dobijanje pojedinačnog iznosa utvrđenog Javnim pozivom, Udruženje će sklopiti ugovore o dodeli podsticaja i izvršiti prenos pojedinačnih iznosa sredstava na dostavljene tekuće račune u roku od 20 radnih dana od dana prijema potpune dokumentacije i sklapanja ugovora.

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona 061-6972031 radnim danima od 10 do 18 časova.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

0 Komentari
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.