Novi Sad: Nova infrastruktura u ulici Vojvode Knićanina

NOVI SAD – Grad Novi Sad realizuje radove na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u Ulici Vojvode Knićanina, koja se prostire od Futoške ulice do Trga 27. marta. Investicija vredna 198,7 miliona dinara ima poseban značaj, ukoliko se ima u vidu da se u ulici nalaze obrazovne ustanove, te se njome svakodnevno kreće veliki broj dece.

Postojeća kolovozna konstrukcija je u lošem stanju, a oštećenja se manifestuju u vidu mrežastih pukotina, podužnih i poprečnih pukotina, kao i udarnih rupa. Projekat predviđa rušenje postojećeg i izgradnju novog kolovoza, širine 6 metara i dužine 588m.

Planirana je izgradnja parking prostora uz istočnu ivicu novog kolovoza, dok je uz zapadnu ivicu planirana rekonstrukcija parkinga kod OŠ „Vasa Stajić”. Predviđena je izgradnja ukupno 74 parking mesta sa upravnom šemom parkiranja, od kojih bi četiri parking mesta bila za vozila osoba sa invaliditetom.

Pešačke staze biće izgrađene sa obe strane saobraćajnice, u širini od minimalno 1,6 metara. Takođe, planirano je rušenje postojećih i izgranja novih kolskih ulaza širine 3 metra.

Pored saobraćajnih površina, izvode se i radovi na rekonstrukciji postojeće vodovodne i kanalizacione mreže, u dužini od oko 600 metara. U okviru radova na kanalizacionoj mreži, izgradnjom 19 novih slivnika, biće rešen problem sa odvođenjem atmosferskih voda sa saobraćajnih površina.

Ulica Vojvode Knićanina dobiće i novo javno osvetljenje, postavljanjem 36 čeličnih konusnih stubova javne rasvete, visine 8 metara.

Ugovoreni rok je 210 kalendarskih dana, a radovi se izvode po fazama, usled čega je na snazi privremena izmena režima saobraćaja u ovoj ulici.

U toku je faza 1 koja podrazumeva privremenu zabranu odvijanja saobraćaja u delu od Ulice 27. marta do Ulice Černiševskog. Privremena izmena režima saobraćaja na ovoj deonici važi do 18. jula 2023. godine.

Faza 2 podrazumeva privremenu zabranu odvijanja saobraćaja u delu od Ulice Černiševskog do Ulice Mitropolita Stratimirovića, u periodu od 18. jula 2023. do 28. septembra 2023. godine.

Faza 3 podrazumeva privremenu zabranu odvijanja saobraćaja u delu od Ulice Mitropolita Stratimirovića do Sarajevske ulice, u periodu od 28. septembra 2023. do 12. novembra 2023. godine.

Faza 4 podrazumeva privremenu zabranu odvijanja saobraćaja u delu od Sarajevske ulice do Futoškog puta, u periodu od 12. novembra 2023. do 03. januara 2024. godine. U ovoj fazi privremena izmena režima saobraćaja odnosi se na deo kolovoza (krajnja desna saobraćajna traka) na Futoškom putu u zoni raskrsnice ulica Vojvode Knićanina i Futoškog puta.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: